‘Het omkijken naar onze naasten gaat verder dan geloof’

7 mrt 2023, 08:58 Algemeen
Afbeelding

Zoals gebruikelijk wordt er in de kerken weer een start gemaakt met de vastenactie. Veel parochies sluiten zich aan bij de landelijke actie waarbij geld wordt ingezameld voor een goed doel. De Lambertusparochie in Horst en Hubertusparochie in Hegelsom wijken hier dit jaar echter van af. Dit jaar zamelen zij geld in voor de parochie Bakhdida in Irak. Nu de stad bevrijd is van ISIS, ligt de focus op de wederopbouw van de samenleving. Om een stap in de juiste richting te maken, wil priester George Jahola een naaiatelier oprichten voor moeders, zodat jonge gezinnen de mogelijkheid hebben geld te verdienen. De opbrengst van de vastenactie in Horst en Hegelsom gaat naar dit goede doel.

De keuze om de jaarlijkse vastenactie in het teken te laten staan van de ‘liturgische werkplaats’, zoals het Iraakse project heet, heeft alles te maken met mevrouw Shatha Jahola. Zij vluchtte in 2003 met haar gezin vanuit Irak naar Nederland, waar ze een thuis vond in Horst en met open armen ontvangen werd bij de parochie. “Mijn broer George Jahola besloot destijds in Irak te blijven en is daar priester”, vertelt Shatha. “Ondanks dat de situatie daar op dit moment stabiel is, kan er natuurlijk elk moment iets gebeuren. Mensen zijn onzeker en de kerk heeft de zware taak om de mensen het vertrouwen te geven dat er mogelijkheden zijn om daar het leven weer op te bouwen. De inwoners hebben veel ellende meegemaakt, dus het is erg belangrijk om ze hoop te bieden. Als priester zijnde wil je optimisme uitstralen en daarom besloot mijn broer een project op te zetten dat hierop gericht is.”

Af en toe komt priester George Jahola naar Nederland en verblijft dan hier bij zijn zus. Bij zijn laatste bezoek vertelde hij over het nieuwe project in zijn parochie en wist hij ook deken Wilson Varela enthousiast te maken. “Als kerk hebben we een missie om onze naasten te helpen”, vertelt deken Wilson Varela. “Dit doen we het hele jaar door en dit gaat verder dan alleen het eigen geloof. We ondersteunen bijvoorbeeld de lokale voedselbank of zamelen kleding in voor noodgebieden. In de vastentijd schenken we hier extra aandacht aan en lichten we een aantal projecten uit.” Toen deken Varela Shatha’s verhaal hoorde, leek het hem een mooi idee om de vastenactie een keer te besteden aan het project bij de parochie van haar broer. “Toen ik hem later in het echt ontmoette en zijn verhaal hoorde, was dat een bevestiging. Wat ze daar aan het doen zijn om het land en de stad weer op te bouwen en hoe hij zich inzet, dat is erg dapper”, geeft deken Varela aan. “Hij is daar gebleven. Niet omdat het voor hem niet gevaarlijk is, maar om anderen daar te helpen en de mensen moed en hoop te geven. Dat inspireerde mij.”

Liturgische Werkplaats

Het project in Irak is namelijk opgezet om een groep moeders te ondersteunen die werken om de kost te verdienen met de vaardigheden die ze hebben. De huidige samenleving in Bakhdida heeft te kampen met economische problemen als gevolg van de werkloosheid die in heel Irak bestaat en in Bakhdida in het bijzonder. Moeders proberen samen met het gezinshoofd het gezinsinkomen te verhogen. Ze werken vanuit thuis met hun vaardigheden zoals naaien en borduurwerk. “Om de kwaliteit van hun productie te verbeteren, is mijn broer van plan een centrum op te richten dat gespecialiseerd is in de kerkelijke borduurwerk, wat het land niet heeft”, legt Shatha uit. “In dit centrum, de Liturgische Werkplaats, wordt alles gemaakt wat de kerk nodig heeft voor liturgische kerkdiensten en gebeden. Er is alleen geen geschikt gebouw in de kerk, dus hij moet een zaal huren.” De werkplaats kan worden uitgebreid om in de behoeften van de lokale markt te voorzien, zoals kleding maken of andere spullen en deze op de lokale markt en in de hele regio verkopen. “Zo kunnen mensen geholpen worden aan werk en leren ze speciale vaardigheden”, voegt deken Varela hieraan toe. “Het is belangrijk mensen de hoop te geven dat ze daar kunnen blijven. Deze kleine oases van hoop kunnen mensen moed te geven en ze doen realiseren dat het de moeite waard is om te blijven en een toekomst op te bouwen.”

Doneren

De komende periode wordt er geld ingezameld in de kerken om het project te kunnen ondersteunen. “Daarnaast is alle verdere hulp welkom, zodat we samen een steentje bij kunnen dragen”, geeft deken Varela aan. Doneren kan via www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl