Geen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten in Evertsoord

17 nov 2023, 16:00 Algemeen
Afbeelding

Het College van B&W heeft besloten om geen tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van tien arbeidsmigranten op de locatie Drie Kooienweg 21 in Evertsoord. Dit besluit is gebaseerd op zorgvuldige overwegingen en beleidslijnen van de gemeente. 

Op het perceel Drie Kooienweg 21 in Evertsoord loopt een handhavingszaak met betrekking tot de illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Naar aanleiding van een opgelegde dwangsombeschikking is een informatieverzoek naar de wenselijkheid ingediend, waarbij toen al negatief is geadviseerd. Onlangs is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van de huisvesting van tien arbeidsmigranten op deze locatie. 

Gekeken naar het collegeprogramma van de gemeente Horst aan de Maas ligt voor het huisvesten van arbeidsmigranten de focus op evenwichtige belangen van omwonenden, arbeidsmigranten, ondernemers en de omgeving. De voornaamste reden voor de weigering van de vergunning is de locatie van de voorgestelde huisvesting. Volgens het beleidsplan van de gemeente moet huisvesting van arbeidsmigranten in de nabijheid van werkgelegenheidsgebieden plaatsvinden. De betreffende locatie bevindt zich echter op een afstand van ongeveer 6,3 kilometer van het dichtstbijzijnde werkgelegenheidsgebied, wat niet voldoet aan de vastgestelde richtlijnen. Er is geen sprake van een ruimtelijke of functionele relatie tussen de huisvestingslocatie en één van de werkgelegenheidsgebieden in de gemeente. Bovendien is er geen sprake van een logistiek goede verbinding tussen beide. 

Verder wordt gesteld dat het toestaan van huisvesting op grote afstand van werkgelegenheidsgebieden een onevenredige druk legt op het buitengebied, wat niet wenselijk is volgens het Beleid Arbeidsmigranten 2019. De aanvraag voldeed niet aan diverse voorwaarden gesteld in de Planregels, zoals het gebrek aan adequate omgevingsdialoog en onvoldoende specificatie van recreatieve voorzieningen. Daarom besluit het college de vergunning te weigeren.