Vergunning voor huisvesting van 52 arbeidsmigranten in Hegelsom akkoord

18 nov 2023, 08:00 Algemeen
Afbeelding

Het College van B&W heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van 52 arbeidsmigranten op een bestaande locatie aan de St. Jorisweg in Hegelsom.  De oorspronkelijke aanvraag betrof de huisvesting van 92 arbeidsmigranten, maar naar aanleiding van 21 zienswijzen heeft de aanvrager zijn plannen aangepast naar in totaal 52 arbeidsmigranten. 

Ook zijn er een aantal extra maatregelen in de aanvraag opgenomen die eventuele overlast door arbeidsmigranten op en rond het bedrijf zoveel mogelijk zullen beperken. Daarnaast is er een nieuwe omgevingsdialoog gevoerd om het plan te verbeteren. De ingediende zienswijzen zijn ongegrond verklaard. De zienswijzen zijn formeel juridisch ongegrond, maar wel input voor gesprekken met de initiatiefnemer om te komen tot een beter plan. Samen met de andere beheersmaatregelen worden veel zorgpunten die in de zienswijzen genoemd worden zoveel mogelijk weggenomen en op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd in de omgeving.