Flexwoningen voor spoedzoekers in Horst zijn een goed idee

11 mei 2023, 11:37 Poll

Om de woningnood het hoofd het bieden en mensen die naarstig op zoek zijn naar een betaalbare woning in die behoefte te kunnen voorzien, wil gemeente Horst aan de Maas tachtig flexwoningen realiseren. Deze woningen moeten verrijzen in Horst, Meerlo en America en zijn bestemd voor onder andere arbeidsmigranten, statushouders, studenten, starters en gescheiden huishoudens. Een goed idee, of is het slechts een tijdelijk lapmiddel?

Het College van B&W in Horst wil in totaal 1,5 miljoen euro uittrekken om tachtig flexwoningen te realiseren, verdeeld over Horst, Meerlo en America. In een later stadium, maar nog voor het zomerreces, mag de gemeenteraad oordelen over het voorstel. De flexwoningen bieden een oplossing voor de woningmarkt die al tijden onder druk staat. Ook in Horst aan de Maas is er een tekort aan betaalbare woningen. Om spoedzoekers uit de brand te helpen, zouden de relatief goedkope woningen een tijdelijke oplossing kunnen bieden. Daar schuilt echter ook direct de keerzijde van het plan in: een flexwoning mag maar vijftien jaar op een locatie staan. Bewoners van deze flexwoningen krijgen dus nooit écht binding met de omgeving. Door de komst van flexwoningen stagneren wellicht ook andere nieuwbouwprojecten, omdat de nood voor woningen lager wordt op het moment dat flexwoningen ook een optie zijn.

In een eerder stadium waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving al dat flexwoningen geen gedroomde oplossing tegen woningnood vormen. Tijdelijke woningen zijn een onzekere investering, ook voor projectontwikkelaars. De uitvoering stuit bovendien op allerlei praktische belemmeringen, schreef het Planbureau in een eerdere studie. Toch komt het idee van tachtig flexwoningen in Horst aan de Maas niet helemaal uit de lucht vallen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting lanceerde in 2022 het plan om jaarlijks 15.000 flexwoningen te laten bouwen voor woningzoekenden met urgentie. Op die manier kan in ieder geval relatief snel en goedkoop worden voorzien in woonbehoefte. Een idee waar het college van Horst aan de Maas wel wat in lijkt te zien. Is dat terecht?


Flexwoningen voor spoedzoekers in Horst zijn een goed idee, wat vindt u?

U kunt reageren via Facebook