Kamervragen gesteld over voorgenomen sluiting zorgwoningen Pluryn in Horst aan de Maas

17 mrt 2023, 14:56 Algemeen
Afbeelding

Zorginstelling Pluryn heeft besloten haar vijf woningen voor mensen met uiteenlopende en complexe zorgvragen in Horst aan de Maas eind dit jaar te sluiten. De gang van zaken daaromtrent is reden voor de SP-fractie in de Tweede Kamer om vragen te stellen aan minister voor langdurige zorg Conny Helder, in een uiterste poging het besluit terug te laten draaien.

Zorgaanbieder Pluryn verkeert in financiële nood, onder andere veroorzaakt door het aanstellen van zzp’ers en financieel wanbeleid, zo stelt SP. Pluryn beaamt dat er bezuinigd moet worden en besloot daarom in een eerder stadium al om de vijf zorgwoningen in Horst aan de Maas te gaan sluiten. Eerder luiden bewoners en hun families al de noodklok. Zij zijn bang dat er in Horst geen vervangende zorgplek te vinden is, en ze genoodzaakt zijn om hun heil elders te zoeken. Zorgen die ook leven bij Tweede Kamerlid Maarten Hijink en zijn college van GroenLinks Lisa Westerveld.

Onrust

De financiële problemen bij Pluryn komen niet uit de lucht vallen, zo schrijft de SP-fractie in een brief. ‘In 2020 schreef de instelling zwarte cijfers, maar dat was volledig te danken aan de verkoop van vastgoed. In 2018 scheerde Pluryn met een verlies van 18 miljoen euro langs de rand van de afgrond. Een jaar later was er nog steeds een verlies van 7 miljoen euro.’ Nu het besluit om de woningen in Horst aan de Maas te sluiten veel onrust opgeleverd heeft bij zowel betrokken families als politiek, is besloten om minister Conny Helder enkele vragen te stellen. Zo wil Hijink graag van haar horen hoe ze tegen deze specifieke zaak aankijkt. “Wat vindt de minister ervan dat mensen die geworteld zijn in een bepaalde gemeente – zoals in Horst aan de Maas – gedwongen worden om naar een andere gemeente te verhuizen om financiële afwegingen van de zorgaanbieder”, vraagt hij zich af.

Rechtsbescherming

Ook wil Hijink van de minister weten waarom de financiële belangen van een individuele zorgaanbieder zwaarder wegen dan het recht van mensen om zelf te kunnen bepalen waar zij willen wonen. “Is de rechtsbescherming van mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg wel voldoende beschermd, als het zo eenvoudig is voor een zorgaanbieder om naar eigen inzicht locaties te sluiten?” Hijink dringt namens de SP bij minister Helder aan om de rechtsbescherming van deze bewoners te verbeteren en de wet daarop aan te passen. 

Verder vraagt de SP wat de minister er aan gaat doen om ervoor te zorgen dat de bewoners op deze locatie hun woning kunnen behouden, en in samenspraak met de betrokken partijen voorkomen kan worden dat gedwongen verhuizingen nodig zijn. “Dit laat zien dat we momenteel veel te afhankelijk zijn van het handelen van individuele aanbieders en dat meer grip op de bouw van zorgwoningen en meer stabiliteit in de financiering noodzakelijk is”, stelt Hijink. Eerder diende zijn collega Lisa Westerveld, kamerlid namens GroenLinks, soortgelijke vragen in bij zorgminister Helder.