Zorgen om woningbouwprojecten in Horst aan de Maas

7 apr 2023, 08:39 Algemeen
Afbeelding

NEFPROM, de vereniging van Nederlandse projectontwikkeling maatschappijen, ziet de uitvoerbaarheid van de woningbouwopgave somber in de komende tijd. Ook in deze gemeente zijn er geluiden over stagnerende woningbouwplannen, meldt VVD Horst aan de Maas. Het is voor de fractie reden om aan de bel te trekken.

De fractie schrijft in een brief aan het College van B&W dat ze verontrust zijn over de haalbaarheid van verschillende woningbouwprojecten in deze gemeente. “Wij begrepen dat bij Siebersbroek in Lottum minder huizen worden verkocht dan in eerste instantie werd verwacht. Tegelijkertijd gaan in Kronenberg enkele woningbouwplannen, al dan niet tijdelijk, niet door.” Het is in lijn met geluiden elders in het land, die er voor zorgden dat NEFPROM eerder deze maand hun zorgen uitten. Zij stelden dat bouwprojecten in gevaar komen door gestegen rentes, hogere bouwkosten, trage vergunningsverlening en strengere stikstofeisen.

Lokale bevolkingskrimp

Het baart VVD Horst aan de Maas ook op lokaal niveau grote zorgen, zo schrijven ze. “Lokale bevolkingskrimp is in ons opzicht funest voor de leefbaarheid en de toekomst van ons gewaardeerde voorzieningenniveau, in alle kernen”, aldus de fractie in de brief. Ze wil daarom van het college weten hoe de vlag erbij hangt in gemeente Horst aan de Maas en of bijstellingen eventueel aan de orde zijn. Daarnaast vragen ze of het college bereid is om, gezien de urgentie van het onderwerp, de gemeenteraad op korte termijn bij te praten over de actuele stand van zaken rondom woningbouw en volkshuisvesting.