Komst windmolens stapje dichterbij in Horst aan de Maas

1 mrt 2023, 15:16 Algemeen Windmolens
Afbeelding

Uit de eerste resultaten van een milieutechnische analyse, uitgevoerd door adviesbureau Arcadis, blijkt dat er twee potentiële opties zijn voor windmolens in Horst aan de Maas: de gebieden Witveld en Hoogheide. De gemeente hoopt nog deze zomer enkele knopen door te hakken over de eventuele komst van de windturbines.

Dat de optie om windmolens te plaatsen in Horst aan de Maas wordt bekeken, komt niet als verrassing. Het past binnen het door de gemeente gestelde doel om in 2030 voor minimaal dertig procent energieneutraal te zijn. Een streven dat werd vastgelegd in KODE, het document van gemeente Horst aan de Maas waarin de kaders voor de komende jaren zijn vastgesteld aangaande opwekking van duurzame elektriciteit.

Streep door Klaver 11

Om de haalbaarheid van dat streven te toetsen nam de gemeente adviesbureau Arcadis in de arm, dat zich in een verkennend onderzoek focuste op drie potentiële locaties voor windmolens in Horst aan de Maas: Witveld, Hoogheide en Klaver 11. Uit de eerste resultaten blijkt dat het op laatgenoemde locatie, aan de westzijde van de A73, echter onmogelijk is om windmolens te plaatsen. “Daar bevinden zich teveel ruimtelijke belemmeringen”, verduidelijkt wethouder Thijs Kuipers. De gebieden Witveld, bij Grubbenvorst, en Hoogheide, gelegen tussen Lottum en Melderslo, blijken met een beetje passen en meten wél geschikt. Om de gestelde doelen te halen zullen beide locaties benut moeten worden. Bij zowel Witveld als Hoogheide is de oppervlakte te gering om het gewenste resultaat op één plek te realiseren.

Verkenningsfase

“We zitten nu in de verkenningsfase. Het definitieve plan moet nog gemaakt worden”, benadrukt Kuipers om aan te geven dat er nog niets beklonken is. De komende tijd wordt gebruikt om te overleggen met bewoners en bedrijven die vallen binnen de twee locaties. Op die wijze wordt de sociale haalbaarheid van het plan getoetst. “De omgeving moet uiteindelijk mee gaan profiteren van de windmolens. Bijvoorbeeld via coöperatief eigenaarschap”, verduidelijkt de wethouder. “We willen een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Als er te weinig draagvlak blijkt voor een samenwerking, dan gaat er een streep door het plan. In gebied Witveld zijn de eerste stappen op dat gebied al gezet. Dat is enorm belangrijk voor het uiteindelijke draagvlak.”

Zonnepark

Uiteindelijk wil gemeente Horst aan de Maas in 2050 volledig energieneutraal zijn, zo werd vastgesteld in KODE. Dat moet gebeuren in fases, waarvan dertig procent in 2030 de eerste tussenstap is. Om het uiteindelijke doel te halen, wordt er door de gemeente niet enkel gekeken naar opwekking van energie uit wind. Ook de zon speelt een belangrijke rol in de plannen. In dat kader loopt er een onderzoek naar een zonnepark van enkele honderden hectares op een locatie in America. “Dat onderzoek bevindt zich nog in een pril stadium. We verwachten met windenergie op kortere termijn een slag te kunnen slaan”, legt Kuipers uit.

Aantallen

Uit het onderzoek van Arcadis blijkt dat er bij Witveld ruimte is voor maximaal vier molens. Bij Hoogheide zijn dat er zes. Over de hoogte, en daarmee ook het maximale opwekkingsvermogen, is in dit stadium nog geen duidelijkheid. Net als over het uiteindelijke aantal molens. “De exacte getallen staan nog niet vast. In dat stadium bevinden we ons nog niet”, aldus Kuipers. Wel blijkt uit het onderzoek dat bij een maximale invulling de geluidsnormen op een aantal plekken worden overschreden.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond 11 juli buigt de gemeenteraad zich over dit onderwerp en volgt er een principebesluit over de kwestie.