Gemeente wil snel tachtig flexwoningen voor spoedzoekers

25 apr 2023, 14:11 Algemeen
Afbeelding

Voor mensen die naarstig op zoek zijn naar een betaalbare woning, wil gemeente Horst aan de Maas tachtig flexwoningen realiseren. Deze woningen moeten verrijzen in Horst, Meerlo en America. Daarbij wordt samengewerkt met Wonen Limburg. In totaal trekt het College van B&W hier meer dan 1,5 miljoen euro voor uit. In juni mag de gemeenteraad zich buigen over dit voorstel.


Starters, studenten, arbeidsmigranten die zich langer in deze regio willen vestigen én mensen die recent zijn gescheiden: veelal zijn ze met spoed op zoek naar huisvesting. Gemeente Horst aan de Maas is daarom in samenwerking met Wonen Limburg op zoek gegaan naar creatieve oplossingen. Met de realisatie van tachtig flexwoningen, denken ze een gedeelte van de oplossing te hebben gevonden. Flexwoningen zijn eenvoudig te realiseren woningen, die maximaal vijftien jaar op dezelfde plek blijven staan. Na die periode kunnen ze verplaatst worden naar een andere locatie, waar op dat moment behoefte is aan woonruimte voor spoedzoekers. De flexwoningen worden extra toegevoegd aan de al bestaande en geplande sociale huurvoorraad in de gemeente. Voor de bouw van de tachtig flexwoningen trekt gemeente Horst aan de Maas 1.635.000 euro uit.

Meerdere kernen

Gemeente Horst aan de Maas beaamt dat het belangrijk is dat woningzoekenden keuzevrijheid hebben. Mede daarom worden de flexwoningen verspreid over de dorpen. Uiteindelijk is het de ambitie van de gemeente om in totaal tweehonderd flexwoningen te realiseren, verdeeld over meerdere kernen. Inmiddels hebben er drie participatiegesprekken plaatsgevonden, waarmee in kaart werd gebracht dat er op dit moment behoefte is aan in ieder geval tachtig woningen van dit type. Wethouder Roy Bouten is blij met het initiatief. “De woningmarkt staat flink onder druk”, stelt hij. “Dat merkt iedereen, maar zeker ook inwoners met een kleinere portemonnee die zijn aangewezen op de sociale huur en mensen die om andere redenen, zoals een scheiding, met spoed op zoek zijn naar woonruimte. Door het toevoegen van flexwoningen zijn we in staat om daar snel wat aan te doen. Ik ben blij dat de omwonenden van de flexwoningen, ondanks hun zorgen, constructief hebben meegedacht over hoe we de flexwoningen het beste kunnen inpassen, zodat onze wijken of dorpen in balans blijven.”

Horst, Meerlo en America

De tachtig flexwoningen worden verspreid over drie locaties. In de plannen, zoals die worden voorgelegd aan de gemeenteraad, gaat het om 48 woningen die zijn voorzien aan de Westsingel naast de brandweerkazerne in Horst, 8 aan de Kerkbosweg in America en tegenover de basisschool aan Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo zijn 24 flexwoningen ingetekend. Tijdens gesprekken met omwonenden van de locatie in Meerlo werd de wens om permanente woningbouw toe te voegen besproken. Op die locatie wordt daarom gekozen voor een combinatie van van permanente sociale huur en koop met flexwoningen. Het beheren en verhuren van de flexwoningen wordt geregeld door Wonen Limburg. 

Verdere procedure

Zodra de gemeenteraad zich in juni over de plannen heeft uitgesproken, wordt de procedure vervolgd. Omdat het gaat om tijdelijke huisvesting van spoedzoekers, wordt de procedure van de crisis- en herstelwet gevolgd. Deze heeft een kortere doorlooptijd dan normaliter het geval is. Daarmee hoopt de gemeente dat de eerste flexwoningen in het derde kwartaal van 2024 gerealiseerd zijn.