Poll: Doorstroomvoorziening voor statushouders is goed nieuws voor starters in Horst aan de Maas

5 okt 2023, 09:14 Poll
Afbeelding

Gemeente Horst aan de Maas wil in het eerste kwartaal van 2024 een doorstroomlocatie openen voor statushouders die wachten op een reguliere woning. Het plan, dat reeds in een vergevorderd stadium verkeert, voorziet in de opvang van 300 à 400 statushouders op één locatie. Daarmee wil de gemeente verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het ontlasten van de asielketen.

Aan de ene kant kun je, zoals bijvoorbeeld Imke Emons namens BVNL deed tijdens de meest recente raadsvergadering, vraagtekens zetten bij het voornemen. Zet de komst van 300 à 400 statushouders de gezondheidszorg in de gemeente bijvoorbeeld verder onder druk? Kan het onderwijs in Horst aan de Maas de komst van extra scholieren aan? En is de capaciteit van de politie hier wel op berekend? Het blijft momenteel nog gedeeltelijk gissen naar de manier waarop dit soort zaken in de praktijk worden ingevuld, mocht er inderdaad een doorstroomlocatie in deze gemeente komen.

Wel is reeds duidelijk dat de gemeente harde aanvullende voorwaarden heeft neergelegd bij het Rijk, wanneer het een locatie als deze gaat faciliteren. Eén van deze voorwaarden luidt dat Horst aan de Maas minder statushouders in de gemeente hoeft te huisvesten. Dat zou betekenen dat er meer woningen binnen het segment van sociale huur beschikbaar komen voor andere woningzoekenden als starters. Een voordeel dat wellicht opweegt tegen de potentiële nadelen van een droomstroomvoorziening in deze gemeente.

Een doorstroomvoorziening voor statushouders is daarom goed nieuws voor starters in Horst aan de Maas, wat vindt jij?