Topdrukte bij Synthese nadat woningen drie maanden lang verplicht werden toegewezen aan nieuwe statushouders

1 jun 2023, 07:09 Algemeen
Afbeelding

De afspraak om de afgelopen drie maanden bijna alle vrijkomende woningen beschikbaar te stellen aan statushouders, heeft een behoorlijke impact gehad op de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding door Synthese. Afgelopen tijd werden er ruim zestig statushouders gehuisvest. Een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen het huisvesten van eenzelfde aantal statushouders een jaar tijd kostte.

Synthese regelt alle maatschappelijke begeleiding die komt kijken bij de huisvesting van statushouders in deze gemeente. Dit met als doel de statushouders zo goed en makkelijk mogelijk te laten integreren in de maatschappij. Horst aan de Maas besloot eind januari om gedurende een periode van drie maanden alle beschikbaar komende huurwoningen toe te wijzen aan statushouders. Het College van B&W voerde deze maatregel door, omdat de gemeente vóór 1 juli onderdak moet bieden aan 77 asielzoekers met een verblijfsvergunning.


Verrassing

Het project heeft behoorlijk wat druk gelegd op werknemers en vrijwilligers van Synthese. Horst aan de Maas heeft namelijk met Synthese de afspraak dat zij statushouders helpen met al het papierwerk dat bij het betrekken van een woning komt kijken. Vrijwilligers helpen daarnaast bij het integratieproces dat volgt, nadat statushouders een woning toegewezen hebben gekregen. En dat kost tijd, vertelt Mariëlle van Twillert, die een coördinerende en ondersteunende rol bij de maatschappelijke begeleiding van statushouders in deze gemeente heeft. “Wanneer een statushouder arriveert op het station, staan onze vrijwilligers klaar om vanaf het begin te helpen. Er zit veel structuur in onze werkwijze, maar de afgelopen maanden verliepen vrij chaotisch.” Dat komt vooral omdat de aangekondigde maatregel voor Synthese ook als een verrassing kwam. “Wij vinden het heel belangrijk dat deze mensen goed begeleid worden en goed kunnen integreren, maar met zo’n enorm aantal in korte tijd, is daar momenteel te weinig tijd voor. Dat vind ik persoonlijk wel moeilijk.”


Samen de schouders eronder

Wel is Mariëlle ontzettend blij met de hulp van de 25 vrijwilligers, die de afgelopen maanden zoveel mogelijk bijgesprongen zijn. “Toen we de maatregel aankondigden in een bijeenkomst, waren er heel veel vrijwilligers die meteen aangaven samen de schouders eronder te willen zetten.” Eén van deze vrijwilligers is Samira, die sinds anderhalf jaar het team versterkt. “Na een artikel gelezen te hebben in de HALLO, besloot ik me aan te melden als vrijwilliger”, vertelt Samira. Sinds die tijd zet ze zich een aantal uur per week in om te helpen bij de begeleiding van statushouders. Dat ze Arabisch spreekt, is volgens Mariëlle een hele fijne bijkomstigheid. “Met regelmaat vraag ik Samira om langs te komen op kantoor om te helpen met het beantwoorden van de vragen van deze mensen”, legt ze uit. “Je merkt ook dat mensen sneller op hun gemak zijn als ze in hun eigen taal kunnen praten”, voegt Samira hieraan toe. “Daarnaast is het met doktersbezoeken fijn als er iemand mee kan om te vertalen.” Het is dankbaar werk, geeft ze aan. “Het mooiste aan het vrijwilligerswerk vind ik dat je iemand kunt helpen settelen in een vreemd land. Het is mooi om te zien dat ze uiteindelijk hun draai vinden.”


Nog niet klaar

De gemeente maakte onlangs bekend dat het beschikbaar stellen van bijna alle vrijkomende huurwoningen vanaf 18 april niet meer voortgezet werd. Voortzetting van deze afspraak is namelijk niet nodig om de taakstelling te kunnen realiseren. Op het eerste oog lijkt het misschien zo dat er nu weer even op adem gekomen kan worden, maar voor Synthese start een misschien wel nóg intensievere periode. “Voor ons is het nu niet klaar. Je kunt niet zeggen: ‘iedereen heeft nu een huis, dus succes ermee’. Het is van belang dat mensen goed integreren, goed participeren en hun weg vinden in deze gemeente. Dan pas ben ik echt trots”, geeft Mariëlle aan. “Daar zit veel tijd in en die moeten we wel hebben. Maatschappelijke begeleiding duurt vaak 1 tot 1,5 jaar. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag, maar daarnaast komen er ook gewoon weer nieuwe statushouders.” Normaliter wordt er namelijk ongeveer één woning per week toegewezen aan een statushouder. “En de taakstelling voor de tweede helft van het jaar is ook weer fors voor Horst aan de Maas”, geeft Mariëlle aan. Of deze haalbaar is, is nog maar de vraag. “De zoektocht naar vrijwilligers blijft. Daarnaast zijn er in deze omgeving best veel dorpsraden en ondersteuners. Het zou mooi zijn als er ook vanuit de kernen gekeken wordt naar het integratieproces van statushouders. Weerstand tegen deze mensen gaat niet werken. Feit is dat ze hier gehuisvest worden. Het enige wat we kunnen doen is dat dit zo goed mogelijk gebeurt met zo min mogelijk frictie. Hoe mooi is het als zij goed worden opgenomen in de gemeenschap? Pas dan werkt het van beide kanten. Ik hoop dat de gemeenschap ervoor openstaat om de mensen te leren kennen.” Dat kan Samira beamen. “We moeten het met zijn allen doen.”

Mariëlle en Samira zijn altijd op zoek zijn naar vrijwilligers en betrokken dorpsgenoten die willen helpen bij het ondersteunen van statushouders. Zij kunnen zich melden via de website van Synthese.

Tekst en beeld: Floor Velthuizen