Ondernemen boven gezondheid

wo 20 mrt, 12:37 Politiek
Afbeelding

Op dinsdag 12 maart brachten wij een motie waarin we een oproep deden aan het college om bij het opstellen van de Omgevingsplannen extra aandacht te hebben voor teelten waarbij veel gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Het uiteindelijke doel was om in deze plannen een verbodsbepaling op te nemen. Hierdoor zijn dergelijke teelten niet meer mogelijk in de buurt van bebouwing en natuur en hiermee beschermen we de gezondheid en leefomgeving van onze inwoners.

Er zijn namelijk steeds meer signalen dat gewasbeschermingsmiddelen een negatief effect hebben op de gezondheid. Het is onze verantwoordelijkheid om keuzes te maken die bijdragen aan het verbeteren en beschermen van de gezondheid en leefomgeving in Horst aan de Maas.

Inwoners in onze gemeente maken zich grote zorgen over actuele ontwikkelingen bij hun in de buurt. Deze motie zou hun situatie niet direct veranderen maar had wel een steun in de rug kunnen zijn.

Helaas verstopten een deel van de raad zich achter landelijke wet- en regelgeving. Die gelden blijkbaar alleen als het hun uitkomt want met afstandsnormen bij windmolens, taakstellingen voor statushouders of handhaving in het buitengebied wordt dit nooit als argument genoemd.

De verwijten tijdens de behandeling die richting ons werden afgevuurd waren vrij bijzonder en vooral schrijnend wij zouden communisme nastreven, ondernemers zwart maken of de concurrentiepositie ondermijnen. De inwoners in de actuele casus moeten niet zeuren. Zorgen over je gezondheid in het buitengebied kan niet, verhuis dan maar naar de kernen. Het cynisch is dat deze mensen in de kern wonen, de verhuissuggestie is dus een schijnoplossing.

Economische ontwikkeling en luxe boven gezondheid, het debat was een bevestiging van het feit dat we allang niet meer streven naar de gezondste regio. Wij zullen met voorstellen blijven komen die de gezondheid en leefomgeving in onze gemeente aanzienlijk zullen verbeteren.

Maarten Voesten