Het ruikt een beetje

wo 6 mrt, 13:49 Politiek
Afbeelding

Geurbeleid is een belangrijk thema voor zowel onze inwoners en onze agrarische ondernemers in de Intensieve Veehouderij. Het maakt onderdeel uit van onze Visie Veehouderij. 

Eén van de doelstellingen in de visie is ‘dat de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof door de veehouderij in 2030 is verlaagd.’ Goed plan maar dan wel graag  op basis van actuele cijfers. In het bestand wat we hebben ontvangen zitten behoorlijk wat IV-bedrijven waar al heel wat jaren geen activiteiten meer plaats vinden. Een verkeerd vertrekpunt dus.

Vanuit het Rijk zijn er verschillende opkoopregelingen in gang gezet. Als bekend is hoeveel bedrijven daaraan deelnemen zal dat ook zeker aanzienlijk bijdragen aan een verdere reductie van geur én positief bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Het lijkt ons verder ook goed om onze lokale ambities naast die van de landelijke overheid te leggen en te bekijken of we de lat niet onhaalbaar hoog leggen. Wat het CDA betreft is het in dit dossier belangrijk om eerst te zorgen dat de uitgangspositie klopt.

Dan in kaart brengen wat het effect is van de opkoopregelingen en wat voor verbetering van de luchtkwaliteit dit met zich mee brengt. Als we dit inzichtelijk hebben weten we welke inspanningen er nog genomen moeten worden om een nog betere leefomgeving te creëren.

Want wij als CDA HadM zijn ook zeker voor een gezonde leefomgeving van onze inwoners in balans met een gezonde en toekomstbestendige veehouderijsector.    

Eduard Maas