Slager die zijn eigen vlees keurt

13 apr 2023, 10:00 Politiek
VVD Horst aan de Maas
VVD Horst aan de Maas

Dat is wat er op dit moment gebeurt bij het onderzoek naar de dubieuze gronddeal in het glastuinbouwgebied Californië. De gemeente wijst naar grondexploitatiebedrijf Californië BV. Maar wie heeft met vergunningverlening de realisatie van zonneweides mogelijk gemaakt?

De focus van de politiek en de media zit op de verkoop van de gronden. Niemand maakt zich blijkbaar druk over het traject ervoor en de rol van gemeente Horst aan de Maas hierin.

In het bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied Californië staat nergens dat de realisatie van zonneweiden is toegestaan. Er dient sprake te zijn van een glastuinbouwbedrijf met bijbehorende bedrijfsbebouwing. Toch heeft het college van gemeente Horst aan de Maas 14 oktober 2019 een vergunning afgegeven voor de realisatie van zonneweiden. Waarom?

In september 2021 wordt de gemeenteraad gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een uitbreiding van de al vergunde zonneweiden. College geeft aan dat dit Californië BV is, maar komt daarop terug en geeft toe dat de vergunning inderdaad aangevraagd is door de voormalig directeur. Toch vraagt college om instemming met het voorstel. Waarom? VVD en SP zijn de enige partijen die tegenstemden. Nu blijkt dat college al eerder wist dat de gronden vlak na de vergunningverlening in 2019 verkocht zijn aan de toenmalig directeur van Californië BV, maar het heeft de gemeenteraad hierover toen niet geïnformeerd. Ook niet bij de behandeling in de raad in 2021. Hoe borg je dan nu de onafhankelijkheid van een onderzoek? In ieder geval niet door dezelfde mensen die in vorig college zaten, dit nu uit te laten voeren.

Jeroen Achten

VVD Horst aan de Maas