Mooi woningbouwplan en de raad stemt hier niet mee in

8 feb 2023, 14:06 Politiek
Afbeelding

Dit gebeurde vorige week dinsdag. De eigenaren van locatie Doolgaardstraat 6-8 in Horst, ook wel bekend als locatie Van Og, willen graag de locatie met bedrijfsbestemming herontwikkelen en de realisatie van woningen mogelijk maken. De bestaande bedrijfsgebouwen van ReCars en Mariette Mode, die midden in een woonwijk zijn gelegen, zullen dan verdwijnen. 

Er is in de verkenningsfase een aantal plannen uitgewerkt. Het blijkt dat het moeilijk is om, rekeninghoudend met alle gemeentelijke beleidskaders, tot een financieel haalbare businesscase te komen. Een plan voor 57 levensloopbestendige appartementen in drie bouwblokken werd aan de raad voorgelegd met de vraag: kunnen we op deze manier verder met onze plannen? 

Omdat woningbouw op de betreffende inbreidingslocatie wenselijk is, staan we als PvdA positief tegenover dit initiatief. Inbreiding voor uitbreiding. Echter wijkt het plan fors af van de kaders die de raad meegegeven heeft. 15 procent sociale huur, 15 procent middenhuur en 70 procent koop, staat in geen verhouding met de gewenste 30-30-40 norm. Verder voldoet het plan niet aan de parkeernorm en ook het gewenste oppervlakte groen voldoet niet aan de gestelde kaders. Inbreiding vergt maatwerk en er kan om een plan mogelijk te maken beperkt afgeweken worden van de kaders. We dagen de initiatiefnemers dan ook uit om, eventueel in samenwerking met een wooncorporatie, met plannen te komen die een mooie invulling geven aan dit gebied. Het zou voor dit gedeelte van de Doolgaardstraat immers mooi zijn als dit kleine bedrijventerrein in een mooi woongebied zou veranderen. Maar dan wel volgens de geldende beleidskaders zoals afgesproken.

Jan Wijnen

PvdA Horst aan de Maas