Gemeente neemt maatregelen om achteruitgang natuur halt toe te roepen

do 25 mei, 07:44 Algemeen
Afbeelding

Horst aan de Maas maakt de komende jaren extra budget vrij voor het beheren en onderhouden van de natuur in dit gebied. Het neemt daarmee maatregelen om de achteruitgang zoveel mogelijk te beperken en te werken aan herstel. Met het sluiten van een nieuwe beheerovereenkomst voor het komende decennium, onderstreept de gemeente de herstelnoodzaak van flora en fauna in deze regio.

Horst aan de Maas neemt hiermee concrete maatregelen om de achteruitgang van de natuur zoveel mogelijk te beperken en daarnaast te werken aan natuurherstel. De voorgenomen maatregelen bestaan onder andere uit het vergroten van de diversiteit aan bomen en planten in deze regio, het reguleren van de beschikbaarheid van voedingsstoffen, het aanpakken van de sterk verzuurde bodem en het nemen van diverse maatregelen tegen verdroging. Daarnaast wordt er vanuit het Rijk en de provincie actie ondernomen om te voorkomen dat er meer stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen.

Gecombineerde aanpak

Als het aan de overheid ligt krijgt de natuur nog voor 2030 alle ruimte om te herstellen en te versterken. Dat moet gebeuren door de kwaliteit van het water en de bodem te verbeteren en meer te doen tegen klimaatverandering. Verder wordt er samen met provincies, waterschappen, gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers gezocht naar oplossingen om de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen. Er wordt daarbij gekeken naar een gecombineerde aanpak, waarbij wordt gestreefd naar een vitaler landelijk gebied.

Extra budget

Gemeente Horst aan de Maas bezit naast 453 hectare bos en 54 hectare natuurgebied, ook 71 hectare landschapselementen. Samen vormen ze bijna 600 hectare natuur met een rijk verleden en een afwisselend leefgebied tussen de Peelvenen en het Maasdal. Met duurzaam beheer moeten de bestaande waarden in de toekomst worden behouden en waar mogelijk zelfs versterkt. Om dat te bewerkstelligen tekende de gemeente een nieuwe beheerovereenkomst voor een periode van tien jaar met Bosgroep Zuid Nederland.