Pinautomaten zijn van levensbelang om leefbaarheid in kleine kernen te behouden

wo 20 mrt, 14:06 Poll
Afbeelding

Paniek en verbijstering in Lottum, waar eerder deze maand plots het Geldmaat-pinautomaat verdween. Op de hoek van de Hoofdstraat en Monseigneur Schravenlaan herinnerde slechts een verwaaid briefje nog aan het pinautomaat van weleer. Het zorgde voor verontwaardigde reacties van dorpsbewoners, die vreesden het voortaan zonder contant geld te moeten rooien. In het geval van Lottum bleek het achteraf slechts om een tijdelijke verwijdering van het automaat te gaan, daar deze werd vervangen door een nieuw exemplaar. De consternatie die ontstond roept echter wel de vraag op of pinautomaten inderdaad van groot belang zijn om de leefbaarheid in kleine kernen te waarborgen.

Een deel van de mensen is nog altijd erg gehecht aan contant geld, zo blijkt. Voor veel mensen, vooral ouderen en mensen die minder vertrouwd zijn met digitale betalingssystemen, blijft contant geld daarmee het belangrijkste betaalmiddel. Zonder pinautomaten zouden ze gedwongen zijn om lange afstanden af te leggen naar de dichtstbijzijnde stad of gemeente met een geldautomaat, wat zowel onpraktisch als onveilig kan zijn. Daarnaast dragen pinautomaten bij aan de lokale economie door het gemakkelijker te maken voor bewoners en bezoekers om aankopen te doen bij lokale winkels en bedrijven. Als mensen geen toegang hebben tot contant geld, kunnen ze hun uitgaven beperken, wat uiteindelijk kan leiden tot een afname van de omzet voor lokale ondernemers.

Toch blijkt dat veel ondernemers het contant geld juist in de ban doen. Zo kun je bij parkeergelegenheden, bioscopen en apotheken al minder vaak met cash betalen dan een jaar geleden nog het geval was. Met de opkomst van digitale betalingssystemen zoals internetbankieren, mobiele betalingen en contactloze kaarten, neemt de behoefte aan contant geld, zeker bij jongere generaties, sowieso af.

Ook kun je op veel plekken, bij bijvoorbeeld de supermarkt, contant geld bijpinnen bij het afrekenen. Daarmee nemen zij voor een gedeelte de functie van een geldautomaat in het dorp over. Zou het voor de leefbaarheid in kernen daarom inderdaad een ramp zijn als pinautomaten op den duur verdwijnen?

Pinautomaten zijn van levensbelang om leefbaarheid in kleine kernen te behouden, wat vindt u?