Houtstoken

do 16 nov., 14:11 Ingezonden
Afbeelding

Vroeger was het algemeen, er werd volop hout gestookt om het huis te verwarmen en te koken. Hierna kwamen turf, steenkool, olie en later gas als brandstof. Mede door het steeds duurder worden van gas en olie wordt er weer hout gebruikt. Ook voor de gezelligheid, een openhaard verhoogd immers de sfeer in huis.

De nadelen van houtstook worden ook steeds meer duidelijk: fijnstof en zogenaamde PAK`s zijn, buiten de stank, de grote boosdoeners voor de gezondheid. Vooral bij windstil weer kan de buurt massaal meegenieten van alle houtkachels en openhaarden. Dat mensen met een longaandoening als COPD, astma of bronchitis hier veel overlast van ondervinden, beseffen de houtstokers vaak niet. Ook voor (gezonde) mensen is het geen pretje als het hele huis onder de houtrook wordt gezet, mede omdat uit onderzoek is gebleken dat houtrook ook nog eens zwaar kankerverwekkend is. Nog erger dan sigarettenrook.

Moet er dan gepleit worden voor een verbod op houtstoken in de bebouwde kom? In de gemeente Venray is zo’n verbod al van kracht met windstil weer. Het is dus aan de houtstokers zelf of dit verbod er ook in Horst aan de Maas gaat komen. Als er genoeg klachten over overlast komen, komt zo`n verbod er vanzelf wel. Zover zou het niet moeten komen. Als de houtstokers zich verantwoordelijk gedragen en bij weinig wind stoppen met stoken blijft het dragelijk voor iedereen. Dus weinig wind of windstil? Kachel uit, punt. Of je moet lak hebben aan je relatie met en gezondheid van je buren. Stook dan maar lekker door. Denk echter wel: beter een goede buur dan een verre vriend.

Twan Hoeijmakers, De Weem, Broekhuizen