Steeds meer transparantie

wo 20 mrt, 12:33 Politiek
Afbeelding

Perspectief wil een open, eerlijk en vertegenwoordigend bestuur. Politiek moet bedreven worden in de openbaarheid. In november riepen we op dat de brieven die aan de raad worden gestuurd voortaan door iedereen te lezen moeten zijn. Afgelopen vergadering verzochten we het college de notulen van Greenport, waar de gemeente aandeelhouder van is, ook openbaar te maken.

Ons gemeentebestuur is gewend om veel informatie achter gesloten deuren te houden. Dat is vreemd gezien de Wet Open Overheid (WOO): een wet die zegt dat iedereen recht heeft op informatie over wat het gemeentebestuur doet zodat er te controleren valt of alles goed gaat. Als de gemeente informatie niet openbaar maakt kan een inwoner een WOO verzoek indienen om die informatie te krijgen. De raad krijgt regelmatig brieven toegestuurd van bezorgde inwoners, actiegroepen en instanties. Deze brieven waren alleen leesbaar voor (burger)raadsleden tot wij hierover een motie indienden. Nu zijn de brieven door iedereen te lezen, krijgen de schrijvers een podium en kunnen inwoners de raadsavond beter volgen. Andere informatie wordt zelfs voor de raad geheim gehouden, zoals de notulen van Greenport. Een onafhankelijke commissie gaf aan dat de notulen juridisch gezien openbaar mogen worden en op dit advies hebben we het college afgelopen vergadering gewezen. De vraag is dus niet of het openbaar kán, maar of het college het wíl. Natuurlijk moet wel de privacy beschermd worden, daarvoor is ook een wet. Door privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens, zwart te lakken voldoet een document aan de privacywet en kan het gewoon openbaar worden.

Hilde Spreeuwenberg