Lullen én poetsen

24 mei 2023, 11:52 Politiek
CDA Horst aan de Maas
CDA Horst aan de Maas

Bijna een jaar geleden schreef ik op deze plek over het behalen van resultaten in de politiek, onder het motto lullen én poetsen. Politiek is namelijk niet alleen praten, maar ook doen. In de raadsvergadering van 9 mei hebben we enkele mooie stappen kunnen zetten.

We maakten ons hard voor een kritische blik op de verbouwing van het gemeentehuis. We hebben besloten om eerst een financiële onderbouwing te krijgen en daarna pas een beslissing te nemen over de verbouwing. Zo houden we als raad regie op de plannen en schrijven we geen blanco cheque uit. Ook vroegen we aandacht voor de inzet van lokale ondernemers bij gemeentelijke klussen. Op initiatief van het CDA, BVNL en de VVD gaat het college onderzoeken hoe ze, binnen de aanbestedingsregels, zoveel mogelijk klussen door lokale ondernemers uit kunnen laten voeren. Daarnaast werd het college middels een mede door het CDA ingediende motie gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te starten voor een gezamenlijke (sport-)accommodatie tussen Lottum en Grubbenvorst. We hebben ons hier sterk voor gemaakt, omdat we vinden dat de actieve inwoners die zich met dit vraagstuk bezig houden ondersteuning en daadkracht verdienen.

Drie mooie resultaten dus, maar geen reden om gas terug te nemen. De komende weken krijgen we weer belangrijke thema’s op ons bord, waaronder windenergie. Onze fractie heeft nog veel zorgen op dit thema, bijvoorbeeld over draagvlak, leefbaarheid, gezondheid en de vitaliteit van de boomteeltsector. Genoeg om ons de komende tijd aan de gang te houden dus.

Roel van Leendert