Nieuw plan voor onderwijshuisvesting gepresenteerd aan gemeenteraad

wo 27 mrt, 13:19 Algemeen
Afbeelding

Gemeente Horst aan de Maas start binnenkort met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 maart werd het concept gepresenteerd aan de gemeenteraad. In de eerste termijn zullen basisschool Onder de Wieken in Meterik, basisschool Onder de Linde in Hegelsom en het Dendron College in Horst onder handen worden genomen.

Onno Damen, senior adviseur bij ICS Adviseurs, presenteerde het concept voor het IHP aan de gemeenteraad. Vanuit een inventarisatie van de onderwijsgebouwen en een visie wordt gekeken naar concrete scenario’s voor de huisvesting en de benodigde financiën hiervoor. 

In de visie staat niet alleen de invulling van het gebouw centraal, maar ook wat de school en het gebouw kinderen kan bieden. Daarom zijn er zes speerpunten geformuleerd, legt Damen uit. “Passend, inclusief en thuisnabij onderwijs, integrale kindcentra, eigen leerroutes per leerling en vloeiende overgangen, opleiden voor en met de regio, gezond opgroeien en tot slot kwaliteit van de huisvesting en duurzaamheid.”

Het IHP is opgedeeld in vier termijnen en loopt van 2025 tot 2043. Per termijn worden schoolgebouwen beoordeeld en besloten of renovatie of nieuwbouw nodig is. De eerste termijn duurt van 2025 tot 2029. In deze termijn wordt onder meer gekeken naar basisschool Onder de Wieken in Meterik, basisschool Onder de Linde in Hegelsom en het Dendron College in Horst. Voor de uitvoering van het gehele plan is een geschatte 88 miljoen euro nodig. Wethouder Roy Bouten noemde het gehele plan ‘ambitieus’, niet wat betreft de inhoud maar qua financiën en mankracht. “Het is een flinke opgave”, beaamt Damen.

De planning is dat het concept voor het IHP voor aankomende zomer gereed is. Het definitieve IHP wordt verwacht in september, waarna in december vaststelling van het plan door de gemeenteraad plaatsvindt.