Horst aan de Maas gaat werken met nieuwe subsidiekaders

do 6 apr., 08:35 Algemeen
Afbeelding

Het college van B&W van Horst aan de Maas stelt de gemeenteraad voor om het nieuwe subsidiekader ‘Samen werken aan vitale gemeenschappen’ vast te stellen. In dit kader staan de nieuwe kernwaarden en uitgangspunten omtrent subsidieverlening in deze gemeente beschreven.

Daarmee vormt ‘Samen werken aan vitale gemeenschappen’ de basis waarmee de gemeente vanaf 2024 transparant, gelijkwaardig en eenvoudig uitvoerbaar subsidies kan verlenen. Het nieuwe kader kwam tot stand na een uitgebreid proces met verenigingen en inwoners uit Horst aan de Maas. “Het is belangrijk dat inwoners meedoen in de samenleving, elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Wij waarderen en ondersteunen verenigingen en organisaties voor hun activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. Subsidies zijn één van de middelen om dit te bereiken”, legt wethouder Elbert Joosten uit.

Vervolg

Tijdens de raadsvergadering van 9 mei 2023 wordt ‘Samen werken aan Vitale Gemeenschappen’ besproken. Voorafgaand aan die raadsvergadering ontvangen de betrokken verenigingen het subsidiekader en een overzicht van de concept subsidieregelingen. Zodra het kader door de gemeenteraad wordt vastgesteld, is de vervolgstap om subsidieregelingen uit te werken. Deze subsidieregelingen zijn de ‘spelregels’ voor organisaties, verenigingen en stichtingen om subsidie aan te kunnen vragen. Over deze subsidieregelingen neemt het college in juni van dit jaar een besluit. Dan wordt ook duidelijk welke gevolgen het nieuwe subsidiekader heeft voor de hoogte van subsidiebedragen aan verenigingen.