Kleine kermissen gaan comeback maken nu dorpen zelf organisatie in handen krijgen

wo 6 mrt, 13:53 Poll
Afbeelding

De werkwijze rondom kermissen in de kernen van Horst aan de Maas is aangepast. Deze werkwijze geeft duidelijkheid over de rol die de gemeente heeft bij de organisatie, maar dorpen kunnen er ook voor kiezen een kermis – of soortgelijk dorpsfeest – zélf te organiseren. In dat geval ontvangen zij een bijdrage vanuit de gemeente. Gaat het feit dat dorpen zelf de regie kunnen pakken bij de organisatie van dorpskermissen zorgen voor een comeback van de kleinschalige kermis?

Tijden een inventarisatie onder dorpen en kermisorganisaties, eind 2023, kwamen duidelijke behoeften en wensen naar voren. Deze zijn gevangen in een nieuwe werkwijze van gemeente Horst aan de Maas. Zo bleek uit de inventarisatie dat dorpen die zelf de organisatie van de kermis op zich nemen, zich niet voldoende gewaardeerd voelen. Daarnaast blijkt er een duidelijk behoefte te bestaan aan verbeterde samenwerking en communicatie, maar lijkt vooral ook maatwerk essentieel.

Dat maatwerk komt er nu gemeente Horst aan de Maas de regie bij de organisatie deels teruggeeft aan de kernen, waarbij de gemeente wel een subsidie gaat verstrekken tot een maximum van 3.000 euro. Gaat dat ervoor zorgen dat de dorpskermis, die in diverse kernen al jaren onder druk staat, een comeback gaat maken?

Of ligt het probleem van de tanende interesse in de kleinere kermis wellicht op een ander vlak? Vroeger was het niets minder dan gewoon dat een heel dorp zich liet zien op de kermis, maar tegenwoordig ligt dat toch anders. Het roept de vraag op of een dorpskermis nog wel in alle gevallen levensvatbaar is en of er in sommige kernen niet teveel wordt vastgehouden aan het idee dat een dorps zonder kermis een stukje leefbaarheid inlevert.

Gaan dorpskermissen een comeback maken nu dorpen zelf de organisatie in handen kunnen nemen, of kunnen sommige kernen beter accepteren dat de kleine kermis niet meer van deze tijd is? Wat vindt u?