Stijgend aantal burn-outklachten is niet alleen te wijten aan toenemende werkdruk

do 16 nov., 08:56 Poll
Afbeelding

Liefst 1,6 miljoen werknemers geven aan last te hebben van burn-outklachten, volgens cijfers van onderzoeksorganisatie TNO. Dat zijn er 300.000 meer dan afgelopen jaar. Het gevolg laat zich raden: door toenemende stress op het werk melden steeds meer mensen zich ziek. Is de werkdruk inderdaad significant toegenomen en zijn overspannen werknemers een logisch gevolg, of heeft het wellicht ook te maken met de huidige generatie werknemers?

Uit onderzoek van TNO blijkt één op de drie werknemers niet gelukkig te zijn op het werk, omdat ze vinden dat er te hoge eisen worden gesteld. Een kwart geeft daarnaast aan in conflict te zijn met een leidinggevende of collega. Het kunnen allemaal katalysators zijn die uiteindelijk bijdragen aan een burn-out.

Toch is het ergens best opvallend dat 1,6 miljoen werknemers klachten ervaren die bij een burn-out horen. Niet zelden zorgt stress in de privésfeer in combinatie met hoge werkdruk ervoor dat de emmer overloopt. De oplopende cijfers werpen de vraag op of de werkdruk op de gemiddelde werkvloer inderdaad hoger is dan pak ‘m beet tien jaar geleden, of dat er andere indicatoren zijn die het aantal burn-outklachten uit de pan laten rijzen.

Steeds meer werkgevers vinden het niet meer dan normaal dat werknemers ook buiten werktijd bereikbaar zijn. Daardoor staan werknemers constant aan, zo is de veelgehoorde kritiek. Terwijl in landen om ons heen een ‘recht op onbereikbaarheid’ inmiddels wettelijk is vastgelegd, lijkt er in Nederland voorlopig nog geen meerderheid te vinden voor een recht om ‘s avonds niet op appjes of mailtjes van collega’s of werkgevers te hoeven reageren.

Of is het zo dat het stijgend aantal meldingen van burn-outs niet enkel en alleen aan verhoogde werkdruk te wijten valt, maar dat er wellicht ook een generatie opgroeit die er minder goed tegen bestand is? Het feit dat een modeverschijnsel als een ‘tussenjaar’ - een jaar tussen twee opleidingen of opleiding en werk, waarin iemand ervoor kiest voor een andere invulling - tegenwoordig heel normaal wordt gevonden, is wellicht ook een teken aan de wand wat dat betreft.

Het stijgende aantal burn-outklachten is niet alleen te wijten aan toenemende werkdruk, wat vindt u?