De vrijwillige ouderbijdrage moet volledig worden afgeschaft

wo 8 nov., 12:44 Poll
Afbeelding

Verschillende ouder-, leerlingen- en onderwijsorganisaties willen dat de vrijwillige ouderbijdrage op scholen wordt afgeschaft. Met die bijdrage worden onder andere schoolreisjes, een bezoek aan de kinderboerderij of het kerstdiner betaald. Maar niet alle ouders kunnen die bijdrage betalen en dat betekent dat extra activiteiten op scholen niet altijd kunnen doorgaan. Moeten ouders dit bedrag wel betalen, of ligt dit bij de overheid? Is het niet beter om de vrijwillige ouderbijdrage volledig af te schaffen?

Aan de ene kant bevordert het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage de gelijkheid. De ouderbijdrage kan kansenongelijkheid in de hand werken: op scholen in rijkere buurten kunnen ouders meer bijdragen dan op scholen in armere buurten. Daardoor loop je het risico dat kinderen op ‘rijke scholen’ veel vaker op excursie gaan en werken met betere apparatuur. De financiële last van de ouderbijdrage kan daarnaast stress veroorzaken bij ouders. Ondanks dat deze vrijwillig is. Iedereen wil natuurlijk het beste voor zijn of haar kind. Het afschaffen ervan zal deze stress verminderen en gezinnen in staat stellen zich te concentreren op de educatieve behoeften van hun kinderen.

Aan de andere kant is het wel zo dat scholen afhankelijk zijn van de ouderbijdrage om extra activiteiten te financieren, zoals schoolreisjes. Het afschaffen kan ervoor zorgen dat er minder activiteiten ondernomen kunnen worden. Ook zorgt de ouderbijdrage toch voor een bepaalde ouderlijke betrokkenheid, doordat ouders actief bij het onderwijsproces van hun kinderen betrokken worden. 

De vrijwillige ouderbijdrage moet volledig worden afgeschaft, wat vindt u?