Het CDA legt een bom onder de coalitie met steun aan motie van afkeuring tegen wethouder Thijs Kuipers

wo 1 nov., 10:54 Poll
Afbeelding

Komen er wel of geen windmolens in Horst aan de Maas? Velen zijn nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag, die al lange tijd de gemoederen flink bezighoudt binnen deze gemeente. Ook bij het College van B&W en de Horster gemeenteraad is dat het geval. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 oktober werd een motie van afkeuring tegen wethouder Thijs Kuipers, die belast is met de energietransitie binnen deze gemeente, aangenomen. De oppositiepartijen kregen daarbij steun van coalitiepartij CDA. Een steunbetuiging die bij de andere coalitiepartijen vermoedelijk niet in goede aarde viel.

Het is nu de vraag of het steunen van de motie de eerste aanzet blijkt om het hele windmolenplan van te laten sneuvelen. Naast oppositiepartijen BVNL, VVD, Perspectief en Hart voor Horst aan de Maas, kijkt ook het CDA al langere tijd kritisch naar de ontwikkelingen in het windmolendossier. Waar de partij zich in eerste instantie nog liet overtuigen om de effecten van een eventuele komst van windmolens in het buitengebied nader te onderzoeken, voelen ze zich nu gepiepeld. Aan de belofte dat de gemeenteraad de volledige regie zou houden in het dossier blijken, in de ogen van het CDA, nu toch haken en ogen te zitten.

Blijft het bij het steunen van de motie van afkeuring, of gaat het CDA er voor zorgen dat het hele plan in de prullenbak kan? Dat potentiële besluit zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben. In het door CDA ondertekende coalitieakkoord staat namelijk dat er ‘zonnevelden en windmolens geplaatst worden in samenspraak met de omgeving en in samenwerking met de lokale energiecoöperatie, waarbij het algemeen belang doorslaggevend is’. Het steunen van de motie van afkeuring lijkt echter een eerste teken aan de wand dat het CDA niet langer achter de komst van windmolens in Horst aan de Maas staat. In ieder geval niet op de manier waarop het nu gaat. De keus van het CDA om de motie tegen de wethouder te steunen, rechtvaardigt de vraag wat coalitiegenoten Essentie, PvdA en D66-GroenLinks daarvan vinden. En of het standpunt van het CDA wellicht zelfs aanleiding is voor onmin en onvrede bij de overige coalitiepartijen.

Het CDA legt een bom onder de coalitie met steun aan motie van afkeuring tegen wethouder Thijs Kuipers, wat vindt u?