Raadsvergaderingen Horst aan de Maas kunnen effectiever

25 mei 2023, 07:04 Poll
Afbeelding

Een inspreker die tijdens het inwonerpodium de tijd neemt om uit te weiden over onderwerpen als liefde en respect. Of iemand die zijn zienswijze en alternatieve theorieën rondom corona deelt met de gemeenteraad: stuk voor stuk krijgen ze eens per maand ruimschoots de ruimte om hun verhaal te doen bij Horster raadsvergaderingen. Na de uiteenzettingen krijgen raadsleden vervolgens de kans te reageren. Zij grijpen dan die mogelijkheid aan om de standpunten van hun partij mondeling toe te lichten. Het wordt gadegeslagen door een burgemeester die het veelal maar op z’n beloop laat. Het is een tafereel dat steeds vaker een gewoonte lijkt te worden tijdens raadsvergaderingen van Horst aan de Maas. Het heeft tot gevolg dat urgente en actuele agendapunten blijven liggen en worden verschoven naar de volgende vergadering, of dat een raadsvergadering tot na middernacht duurt. Kunnen de raadsvergaderingen in Horst aan de Maas niet effectiever?

Natuurlijk, vrijheid van meningsuiting is een belangrijk goed. Iedere inwoner van Horst aan de Maas moet de kans krijgen zijn of haar zegje te doen tijdens een raadsvergadering. Er zijn in ‘het regelement van orde’, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad, echter wel duidelijke regels voor inspraak tijdens het inwonerpodium vastgesteld. Zo mag het onderwerp van een inspreker van doen hebben met een onderwerp dat die avond niet op de agenda staat, maar mag die monoloog wel maar maximaal vijf minuten duren. Bij meer dan vier sprekers op één avond wordt deze spreektijd naar beneden teruggeschroefd. In de praktijk blijkt dit echter maar zelden te gebeuren. Sprekers wijken af van het onderwerp, en redes van een kwartier of langer zijn regelmatig aan de orde. In veel gevallen laat de burgemeester het, waarschijnlijk uit goed fatsoen, op z’n beloop. Nadat een inwoner zijn of haar betoog heeft gehouden, krijgen de partijen in de Horster gemeenteraad de kans om te reageren. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Het zorgt ervoor dat op avonden dat het inwonerpodium op de agenda staat, vaak pas tegen de klok van tien uur gestart wordt met officiële agendapunten. Die late start zorgt er mede voor dat om 23.30 uur, wanneer de raadsvergadering normaliter uiterlijk afgehamerd wordt, nog niet alles behandeld is. Zo worden onderwerpen uitgesteld of in een later stadium schriftelijk behandeld. Maakt dit alles dat raadsvergaderingen in Horst aan de Maas effectiever kunnen? Of is de wijze waarop het nu gaat prima en moet bijvoorbeeld de beoogde eindtijd verruimd worden?

Raadsvergaderingen Horst aan de Maas kunnen effectiever, wat vindt u?

U kunt reageren via facebook