Westsingel rotonde. Zo werkt politiek.

vr 23 feb, 10:35 Ingezonden
Afbeelding

Een motie riep een jaar geleden het college op met verbeteringen te komen om de oversteek van de Westsingel in Horst veiliger te maken in verband met het verplaatsen van de Weisterbeekschool. Voorstel van het college: Aanpassingen in de Schoolstraat en een rotonde op de Westsingel. Samen 3,6 miljoen euro. Als de Weisterbeek is verplaatst naar de Afhang, zal overigens het aantal overstekende kinderen al met ongeveer 80 procent verminderen.

De wethouder heeft geen totaal verkeersplan voor heel Horst bekeken. Geen zicht dus of de investering in de toekomst andere noodzakelijke verbeteringen (zoals Americaanseweg) niet zal blokkeren. Kortzichtig.

In de raad werd duidelijk hoe ondoordacht gemeenschapsgeld wordt uitgegeven en hoe de politiek werkt. Hoe reageerden de partijen? Essentie vond, verwijzend naar de oude motie, dat het college aan de vraag had voldaan. Er waren met de motie geen kaders/randvoorwaarden meegegeven. Lange termijn denken niet nodig. Blind volgen, vond Essentie. Het CDA dacht net zo. Die wil meters maken. In de goede of verkeerde richting doet er niet toe. Meters maken. Oud denken van het CDA waardoor de spaarpot in Horst aan de Maas de afgelopen jaren leegliep. Leuke dingen doen. De PvdA volgt eigenlijk altijd het college om in een volgend college weer mee te mogen doen. De wethouder zelf vaart geheel op deskundigen. Hij heeft geen persoonlijke inbreng en is ongevoelig voor welke inbreng van de oppositie dan ook om naar de langere termijn te kijken. Het laat weer het inflexibele en korte termijn denken zien. Blijft D66/GL. Die vonden veranderingen helemaal niet nodig en dus ook niet nadenken over de hele verkeerssituatie in Horst. Ze lieten hun eigen wethouder alweer in de kou staan. Zo geeft een rotonde inzicht in hoe de politiek werkt. Dat kortetermijndenken en de volgzaamheid maakt me niet vrolijk. Gemeenschapsgeld wordt makkelijker uitgegeven dan in het bedrijfsleven, waar problemen breder en meer op de langere termijn worden bekeken. Daar valt nog wat van te leren.

Andries Brantsma, Reysenbeckstraat, Hegelsom