Van stankoverlast naar geuroverlast

do 14 mrt, 09:30 Politiek
PvdA Horst aan de Maas
PvdA Horst aan de Maas

De gemeente staat momenteel voor de uitdaging om nieuw geurbeleid te ontwikkelen. Voor de PvdA is gezondheid als een centraal uitgangspunt te beschouwen. Het advies van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) fungeert voor ons als leidraad om een beleid te formuleren dat zowel bevorderlijk is voor de gezondheid als uitvoerbaar voor de veehouderij. 

Gezien gezondheidskundige advieswaarden is een afname van geurbelasting en aanpak van (sterk) overbelaste situaties noodzakelijk. Ondanks de verwachte afname van de veehouderij en modernisering van stallen, blijven knelpunten bestaan met betrekking tot te hoge geurbelasting op omliggende woningen. Het louter aanscherpen van geurnormen volstaat niet om bestaande problemen op te lossen, vooral gezien eerdere teleurstellingen met luchtwassers die het vertrouwen in deze technologie hebben verminderd. Het is van vitaal belang om nauw samen te werken met gezondheidsinstanties om een gebalanceerd beleid te ontwikkelen. Het betrekken van belanghebbenden, waaronder gezondheidsexperts en vertegenwoordigers van de veehouderij, is essentieel voor het verkennen van alternatieve technologieën die effectiever zijn in het verminderen van geuroverlast. Een inclusief proces van dialoog en onderhandeling kan bijdragen aan het creëren van breed gedragen oplossingen. Tegelijkertijd moet het beleid voorzien in effectieve monitoring en handhaving. Het onderzoek naar langetermijneffecten van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden draagt bij aan de formulering van beleid. In deze complexe situatie is het vinden van een evenwicht tussen gezondheids- en economische belangen essentieel voor het realiseren van duurzaam en effectief geurbeleid.

Jan Wijnen