Een toekomstbestendige locatie voor de Weisterbeek

wo 14 feb, 12:21 Politiek
Yori Craenmehr
Afbeelding

Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad over het toevoegen van 2,14 miljoen voor een nieuwe Weisterbeekschool en nog eens 8,4 ton om ook bewegingsonderwijs (gymles) op deze locatie mogelijk te maken. De raad stemde unaniem in met het voorstel.

PvdA Horst aan de Maas gaat voor passend onderwijs voor ieder kind in onze gemeente. Het verplaatsen van de Weisterbeek naar een nieuwe locatie, zien wij als een mooie kans om kinderen op een veilige plek, in een goede omgeving te laten leren en opgroeien.

Positief vinden wij hierbij het toevoegen van bewegingsonderwijs, omdat dit past in ons coalitieprogramma waarbij we werken aan een gezondere leefstijl voor onder andere de jeugd. Daarnaast past het ook in het programma ‘gezonde school’ van de PO-raad dat bewegingsonderwijs op basisscholen wil stimuleren.

Wij worden blij van de manier waarop dit plan voortvarend met de omgeving wordt opgepakt en waarbij buurtbewoners actief kunnen meedenken aan het verbeteren van het plan.

In de meest recente raadsavond zagen wij ook hoe Dynamiek Scholengroep helemaal blij is met het plan voor de nieuwe school. Maar brengt deze grote uitgave dan andere plannen in gevaar? Nee, zover wij nu kunnen inschatten niet.

Zo dringen we bijvoorbeeld ook nog aan op een goede accommodatie voor de Ezelsbrug in Sevenum. Sevenum verdient eveneens toekomstbestendig onderwijs en daarmee een verbetering van het centrum. Uiteraard ook hier sámen met inwoners van het dorp.

Jacky Relouw