Buiten de lijntjes kleuren

do 1 feb, 17:37 Politiek
Afbeelding

Als we met 42.000 mensen zouden aankomen in een ongerept Horst aan de Maas, zouden we dan het huidige plaatje weer creëren? Wij vermoeden van niet. Met de kennis van vandaag zouden we veel natuur laten bestaan, een kleinere agrarische sector creëren, minder logistiek en meer verspreid gaan wonen. 

De agrarische sector speelt een grote rol in onze gemeente. Het is een belangrijke economische drager, maar ook een sector die onder druk staat. Industrialisering en logistiek heeft een te grote impact op onze omgeving. We staan voor grote duurzaamheidsopgaven en moeten een omslag maken naar een gezonde leefomgeving. Het klimaat verandert. De zomers worden heter, de winters warmer en natter met als gevolg, vaker wateroverlast.

Er ontstaan toenemende problemen bij de afvoer van het regenwater door de hevigere buien, maar ook droogteschade voor de landbouw en de natuur. Meer dan ooit zal ook water de inrichting van onze omgeving gaan bepalen. Ook hebben we te maken met een woningcrisis. Er is een tekort aan woningen. 

Dit geldt al langere tijd, vooral voor starters en senioren. Een inhaalslag loopt door de bouw van 1000 woningen en flexwoningen.

Maar vergeten we niet om natuur toe te voegen? Blijven we dorpen aan elkaar bouwen of durven we op een andere manier tegen wonen aan te kijken. Durven we buiten de lijntjes te kleuren en bestaande bebouwing in het buitengebied te transformeren naar wonen in combinatie met meer water en natuur? Iets om over na te denken.

Jan Wijnen