Arbeidsmigratie

wo 24 jan, 14:08 Politiek
Afbeelding

Eén van de kernwaarden van Perspectief is ‘Economische ontwikkeling in balans’. Dit betekent dat we alleen economische ontwikkelingen ondersteunen wanneer er balans is tussen economie, de open ruimte, beschikbaarheid van landbouwgrond, natuur, biodiversiteit en meer. Het betekent dat de belangen van de inwoners van onze gemeente leidend zijn, zoals een goede woon- en leefomgeving.

Vanuit dat perspectief is het interessant om eens naar het onderwerp arbeidsmigratie te kijken.

Perspectief is kritisch op het ontwikkelen van bedrijven die voor hun arbeidskrachten afhankelijk zijn van nieuwe arbeidsmigranten, zoals bij de blokkendozen die in Greenport zijn gerealiseerd.

Perspectief is niet tegen arbeidsmigratie. Essentiële voorwaarde voor arbeidsmigratie is dat dit kan rekenen op de draagkracht van onze gemeenschap op het gebied van huisvesting, integratie, veiligheid, zorg en onderwijs. Juist ook voor de arbeidsmigranten zelf: we willen dat mensen die in onze gemeente wonen een menselijk en goed bestaan hebben.

Om meer zicht te krijgen op arbeidsmigratie hebben we feiten nodig. Hoeveel arbeidsmigranten wonen er in onze gemeente? Welke vergunningen zijn er of welke liggen nog in de pijplijn?

Omdat al deze informatie niet beschikbaar is, hebben we besloten om het College een aantal vragen te stellen. Eerst helderheid, daarna het beleid aanpassen.

Op die manier kunnen we voorkomen dat over een tijdje weer een wethouder zegt: “het is ons allemaal overkomen”.

Thijs Lenssen