De Grens van groei op Greenport

wo 24 jan, 14:07 Politiek
Afbeelding

De kop van een column die wij schreven in november. De ontwikkeling van Greenport loopt al sinds 2011. Inmiddels zijn er al zes klavers (zo goed als) ontwikkeld en hebben we als gemeenteraad nu nog invloed op de invulling van Klaver 7. De wens van de raad is een beperkte ontwikkeling van dit Klaver.

Echter, nu lijkt een andere tegenstander op te duiken. De provincie als groot aandeelhouder in Greenport heeft een andere visie op Klaver 7. In eerste instantie was daarbij de verwachting dat we op één lijn zouden zitten. Het ontslag van de directeur en het opstappen van de RvC, de gronddeal Californië: het duidt erop dat er een schimmig spel gespeeld wordt.

Wij zijn en blijven dan ook van mening dat kritisch gekeken moet worden naar de invulling van de laatste klaver. Volledig invullen is financieel gezien dan de meest interessante optie, maar is wat ons betreft niet te verkopen richting andere belanghebbenden. Als raad zit je er enerzijds om de belangen van inwoners te behartigen en anderzijds om ook te controleren op een gezonde financiële huishouding van de gemeente. Gezien de laatste ontwikkelingen dreigen we meegesleurd te worden in een ontwikkeling die we niet willen. We zullen dus een balans moeten vinden tussen druk vanuit de provincie, draagkracht voor de invulling van deze klaver en onze financiële mogelijkheden.

Goed bestuur is wat ons betreft dan ook niet alleen meebewegen met de economie, maar ook luisteren naar het draagvlak van de omgeving. 

Jan Wijnen