Terug- en vooruit kijken

10 jan 2024, 15:07 Politiek
Afbeelding

Bij het begin van 2024 is het altijd goed om even terug te kijken en vervolgens weer vooruit. Waar hebben we een stempel op gedrukt?

Met de motie ‘de stille strijder’, hebben we aandacht gevraagd voor suïcidepreventie. Het standbeeld van 2,5 bij 4 meter van een ineengedoken jongere die een felgele hoodie draagt, zal dit jaar in Horst te zien zijn. Een motie menstruatiearmoede, bij één op de tien meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis geen geld voor menstruatieproducten. Het op schema liggen van het 1000-woningenplan. Als PvdA vinden we het belangrijk dat iedereen kan wonen op een plek waar diegene zich thuis voelt. Met de bouw van flexwoningen dit jaar wordt een stap gezet om in elk geval de acute woningnood terug te dringen. Verder de eerste stappen naar een mooie nieuwe Weisterbeekschool. In dit nieuwe jaar willen we ons richten op:

Aandacht voor stille armoede. Door de hoge inflatie zullen meer inwoners minder te besteden hebben. Dit raakt niet alleen de mensen met een kleine beurs maar ons allemaal. We willen immers dat iedereen kan meedoen.

De beschikbaarheid van betaalbare schone energie en hoe gaan we als gemeente hier invulling aan geven. Arbeidsmigratie, de druk op de samenleving is te groot. We willen geen bedrijven meer toevoegen die alleen gebruik maken van buitenlandse werknemers. Daarnaast: Klaver 7 slechts gedeeltelijk ontwikkelen, alleen voor lokale bedrijven. Aandacht voor de onderwijslocaties met name in Sevenum.

En tenslotte blijvende aandacht voor een goede passende woningen voor iedereen.

Jan Wijnen