Dossier windmolens tijdelijk in de ijskast

do 16 nov., 08:57 Politiek Windmolens
PvdA Horst aan de Maas
PvdA Horst aan de Maas

Dinsdagavond tijdens de begrotingbehandeling diende onze fractie een motie in samen met Essentie en D66-GroenLinks om het dossier ‘windturbines’ voor onbepaalde tijd in ijskast te zetten.

Wij zijn van mening dat er een zorgvuldig proces nodig is voor de mogelijke plaatsing van windturbines. Hiervoor is voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak cruciaal. In onze ogen zijn de resultaten van de onderzoeken die we hadden ingezet belangrijk om een goede afweging te kunnen maken voor windturbines in Horst aan de Maas. Het aantal, de hoogtes en de exacte plaatsen van deze windturbines lagen hierbij nog niet vast.

Helaas is de afgelopen weken de discussie veranderd. De oppositiepartijen – gesteund door het CDA – hebben gedurende het proces vroegtijdig wethouder Kuijpers ter verantwoording geroepen. De aangenomen motie van afkeuring zorgt ervoor dat er geen politiek draagvlak meer is voor het dossier windturbines. Met het ontbreken van dit draagvlak zetten wij dit dossier liever voor onbepaalde tijd stil. Waarom onderzoeken doen die veel geld kosten als voldoende draagvlak ontbreekt?

PvdA Horst aan de Maas blijft onverminderd gaan voor een groene gemeente die grote stappen zet in de energietransitie. We riepen dan ook op om als raad opnieuw het gesprek aan te gaan over hoe onze klimaatambities alsnog gerealiseerd kunnen worden. Wat ons betreft blijft windenergie hierbij nog steeds een reële optie. De begroting werd overigens met een raadsmeerderheid vastgesteld.

Jan Wijnen