Huiselijk geweld en kindermishandeling

wo 6 sep., 14:28 Politiek
VVD Horst aan de Maas
VVD Horst aan de Maas

In 2022 zijn volgens het centraal bureau statistiek 1,3 miljoen Nederlanders slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Bijvoorbeeld minder presteren op school, zich isoleren van andere kinderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding later van hun eigen kinderen. 

Er is een verband tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij. Reden om hiervoor aandacht te blijven vragen. Hoewel individuele instanties en hun betrokken medewerkers hun uiterste best doen om erger te voorkomen, verloopt de samenwerking niet altijd optimaal. Uit recent onderzoek naar aanleiding van de moord op een vrouw door de ex-partner in Zuid Limburg, blijkt dat 21 agenten betrokken waren bij 17 meldingen kort voor haar dood. Elke betrokken agent had een stukje van de puzzel, de informatie werd echter niet gedeeld en niemand had de regie. Uit mijn ervaring als gepensioneerd coördinator Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van politie Limburg, durf ik te stellen dat de juiste samenwerking en delen van informatie absoluut noodzakelijk zijn voor een effectieve aanpak. Meermaals heb ik aangedrongen op sluitende samenwerkingsafspraken. Deze signalen worden inmiddels serieus genomen binnen de gemeente, en er wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Hierover heb ik gesproken met de verantwoordelijke portefeuillehouder in Limburg. Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis.

Peter Lalieu