Juridische toets dossier windenergie

wo 6 sep., 14:25 Politiek
CDA Horst aan de Maas
CDA Horst aan de Maas

In onze vorige bijdrage over windenergie in Horst aan de Maas hebben we als CDA fractie met u gedeeld dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie, met als voorwaarde dat we als raad grip houden op het proces. Duurzaam energie opwekken met wind is en blijft een gevoelig onderwerp. 

Het amendement dat we met de coalitiepartners hebben ingediend over windenergie, had als doel om als raad grip te hebben en te houden op de ontwikkelingen rond energieopwekking met wind. We willen als CDA in kunnen grijpen, als onafhankelijk onderzoek uitwijst dat de gezondheid van onze inwoners in het geding komt of als de vitale boomteeltsector geraakt wordt. Gedegen onderzoek en dialoog met de omgeving zijn belangrijke elementen voor onze uiteindelijke stellingname. We krijgen van bezorgde inwoners de vraag of we als raad daadwerkelijk grip hebben op dit dossier. Om hier zeker van te zijn hebben we tijdens de behandeling van dit dossier nadrukkelijk gevraagd om een onafhankelijke juridische toets. Deze juridische toets is door de wethouder toegezegd. Als CDA willen we graag dat de raad opdrachtgever wordt van de deze toets. Tijdens de behandeling van de ingezonden brief van de stichting Tegenwind op de raadsavond van 30 augustus heeft onze fractie de wethouder herinnerd aan de gemaakte belofte. We hebben nogmaals aangegeven dat we de wethouder houden aan zijn toezegging dat er een onafhankelijke juridische toets uitgevoerd gaat worden. Zijn antwoord was een volmondig ja!

Eric Brouwers en Roel van Leendert