De gloeiende plaat begint te sissen

wo 6 sep., 14:23 Politiek
Perspectief Horst aan de Maas
Perspectief Horst aan de Maas

Horst aan de Maas barst van de economische activiteiten. Wat valt op? Deze worden vaak gestapeld: in gebieden waar al veel intensieve veehouderij zit of grote logistieke hallen staan, wordt ook nog grootschalig arbeidsmigranten gehuisvest en windmolens gepland. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Er komen steeds meer burgerinitiatieven om verzet te tonen tegen de eenzijdige aandacht voor economie. Een druppel op een gloeiende plaat? Ik denk van niet.

Al deze burgerinitiatieven zijn mensen die zich oprecht zorgen maken over hun woonomgeving en het effect hiervan op hun gezondheid. Landelijk zien we nu dat de PFAS vervuiling door Chemours in Dordrecht en de vervuilende uitstoot van Tata Steel in IJmuiden in het nieuws zijn omdat burgers juridische procedures starten. Pas dan komt de overheid in actie en wordt er verscherpt toezicht ingesteld. Deze burgers zijn bereid om heel wat vrije tijd en geld te steken in verzet tegen multinationals.

Hier in Horst aan de Maas wil ik vooral  stil staan bij de intensieve veehouderij. Ondanks de landelijke druk om de veestapel te verkleinen liggen er nog steeds aanvragen om de veestapel uit te breiden. Een recente uitspraak bij de Raad van State (vergunning uitbreiding geitenstal vernietigd) en een ontwerpbesluit van  provincie Limburg heeft duidelijk gemaakt dat wij als burgers hard nodig zijn om de overheid erop te wijzen dat ze zich niet aan hun eigen regels houden. Alle druppels samen zorgen ervoor dat de plaat toch begint te sissen.

Eugenie Dings