Akkoorden en transities, een nieuw normaal of niet normaal?

wo 24 mei, 11:53 Politiek
BVNL
BVNL

In 2019 presenteerde ons kabinet het klimaatakkoord. Met de ondertekening hiervan committeren instellingen, NGO’s , bedrijven, standsorganisaties, natuur- en milieufederaties maar ook koepelorganisaties met een brede achterban zoals NVO – NCW, zich aan het gevoerde klimaatbeleid.

Van een klimaatprobleem is in mijn ogen geen sprake, het CO2-gehalte is nog altijd laag, stijgende gehaltes betekenen meer plantengroei. Onze aarde word groener. Bij de aanvang van de coronacrisis introduceerde Rutte ‘het nieuwe normaal’. Sinds de oorlog in Oekraïne wereldnieuws werd, is ons leven drastisch veranderd.

Het leven wordt met de dag duurder, de natuur lijkt heilig en boeren worden stelselmatig weggezet als de grootste vervuilers. De Europese voedsellandbouw staat zwaar onder druk. Voedselprijzen schieten omhoog en voedselschaarste en armoede liggen op de loer. Nederland stroomt vol met asielzoekers, de woningcrisis is enorm. Ook onze mooie agrarische gemeente Horst aan de Maas verandert in rap tempo. De verdozing slaat toe, de middenstand dunt uit en binnenkort worden er ook in Horst weinig koeien meer gemolken. 

Het melkstel hangt ook onder de Horster burger. Geld verdampt en onze boomkwekerijsector vecht voor behoud van de laatste hectares vruchtbare landbouwgrond. Onze dorpskernen vergroeien verder met Horst. Zijn de laatste hectares bestemd voor zonneparken en windmolens? Onze eeuwenoude landbouwsector heeft een akkoord met de natuur. In deze sector ligt de ware sleutel naar duurzaamheid. Spreek je uit tegen herenzonden, ze creëren boerenleed, want zonder boeren, blijft er geen voedsel bij de vleet. 

Ron Cox, Burgerraadslid