Structurele oplossing gezocht

18 mei 2023, 07:57 Politiek
D66-GroenLinks
D66-GroenLinks

Het afgelopen jaar was Horst aan de Maas meermaals in het nieuws vanwege de inspanningen op het gebied van opvang van vluchtelingen en asielzoekers. In de zomer van 2022 was die situatie in verschillende gemeenten onhoudbaar, waardoor er op veel plekken crisisopvang moest worden georganiseerd.

Horst aan de Maas nam haar verantwoordelijkheid door een opvanglocatie in de Kasteelse Bossen in te richten. Later namen we onze verantwoordelijkheid door voorrang te verlenen aan statushouders op de woningmarkt, om zo aan de taakstelling te voldoen, waardoor de doorstroom vanaf permanente opvanglocaties beter wordt. Tot slot door proactief mee te denken bij het huisvesten van een groep minderjarige asielzoekers.

Deze beslissingen werden onder druk genomen en de zeggenschap van de raad was beperkt. Dit was op dat moment, volgens D66-GroenLinks, goed te verdedigen, want we zaten in een crisissituatie. Er zijn de afgelopen periode ook vaker debatten gevoerd in de raad over tot wanneer is een crisissituatie, een crisis. De raad moet namelijk niet structureel gepasseerd worden. Daarnaast is het goed om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken naar welke maatregelen genomen moeten worden om ons steentje bij te dragen aan de opvang van asielzoekers en statushouders. Een gesprek is ook een manier om draagvlak te creëren bij inwoners en ondernemers.

D66-GroenLinks vindt dat het hoog tijd is om dit gesprek nu met elkaar te gaan voeren. Oorlogen, schendingen van mensenrechten en klimaatverandering zorgen ervoor dat de instroom hoog blijft. In Den Haag zijn nog steeds partijen die geloven dat het probleem zich vanzelf oplost, of die vertrouwen op deals met autoritaire regimes. Andere gemeenten, zoals Ter Apel, geven terecht hun grenzen aan. Het is nu aan ons, politieke partijen, college, ambtenaren en inwoners om te bespreken welke structurele bijdrage wij gaan leveren aan een toekomstbestendige asielopvang in Nederland. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen.

Maarten Voesten