Een jaar aan de slag

11 mei 2023, 10:00 Politiek
CDA Horst aan de Maas
CDA Horst aan de Maas

Een dik jaar geleden ben ik voor het CDA aan de slag gegaan als raadslid van onze mooie gemeente Horst aan de Maas. Voorheen was ik meer dan vijftien jaar actief binnen de dorpsraad van Swolgen, dus hierdoor was ik wel al bekend en betrokken bij onze gemeente. Maar als dorpsraad ben je vooral bezig met dingen die voor je eigen dorp belangrijk zijn. Als raadslid denk en beslis je mee over onze hele gemeente die bestaat uit meer dan 43.000 inwoners. 

Ik moet zeggen dat er in een jaar tijd veel op je afkomt, maar omdat we een goed CDA-team hebben zitten, kun je ook heel snel schakelen. Het eerste jaar is ook een jaar van veel kennis opdoen en het ophalen van informatie, je wilt immers weten hoe bepaalde zaken in elkaar zitten om zo de juiste beslissing te kunnen nemen. Dit is niet altijd even makkelijk. En toch hebben we al heel wat zaken besproken en besloten. En kunnen we het dan voor iedereen goed doen? Nee, niet altijd. Je zult toch een middenweg moeten kiezen waar zoveel mogelijk draagvlak voor is en waar onze inwoners zo veel mogelijk bij gebaat zijn. Op het gebied van woningbouw, accommodatiebeleid en de nieuwe omgevingswet hebben we al flinke stappen gezet, maar dit is nog niet af. Komende tijd komen er nog een aantal zaken ter sprake, denk hierbij aan de stikstof en energietransitie, wel of geen windmolens. We laten ons hier goed over informeren alvorens we een besluit gaan nemen. Goede communicatie, intern en naar onze inwoners, is hierbij van groot belang. Dit blijft een aandachtspunt. Al met al ben ik trots dat ik als CDA-raadslid deel uit mag maken van de raad van Horst aan de Maas en wil ik dit met veel plezier blijven doen.

Eduard Maas