Windmolens 4.0

20 apr 2023, 12:40 Politiek
CDA Horst aan de Maas
CDA Horst aan de Maas

De windmolen-discussie gaat maar door. ‘Wel of niet’, daar gaat het meestal over. De polarisatie op dit gebied neemt toe. Bedrijven en particulieren voelen zich voor het blok gezet, en voor anderen kan de energietransitie niet snel genoeg gaan. Het is een beladen onderwerp. Vaak klinkt dan de roep om de pauzeknop in te drukken. 

De raad wordt aankomende zomer gevraagd hier al een beslissing over te nemen. Ook (burger-)raadsleden hebben de tijd nodig om alle opties te bekijken en dit dossier goed te bestuderen, voordat er beslissingen worden genomen. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Elke beslissing die we nu nemen, heeft gevolgen voor de toekomst. 

In de landen om ons heen zijn projecten op pauze gezet omdat er meer duidelijkheid en zekerheid wordt gevraagd. Als we als politiek voor een ingrijpende beslissing staan, is goede en volledige informatie noodzakelijk. Minstens zo belangrijk is draagvlak. We staan voor een energietransitie en daar moeten we mee aan de slag, maar dan wel mét onze inwoners. De overheid is tenslotte van en voor ons allemaal.

De meningen over de energietransitie in het algemeen - en windenergie in het bijzonder - lopen uiteen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Draagvlak en zekerheid over de risico’s en (gezondheids-)effecten zijn hierin van groot belang om goede besluiten te kunnen nemen. 

Patrick Bierens

CDA Horst aan de Maas