Keuzes

do 9 mrt., 10:00 Politiek
Afbeelding

In 2019 waren er tijdens de waterschapsverkiezingen 21 zetels beschikbaar voor politieke partijen, naast de belangenverenigingen. Het totaal aantal zetels blijft ook in 2023 gelijk, maar op 15 maart zijn er 26 zetels beschikbaar voor politieke partijen en daarmee wordt uw stem dus nog belangrijker. 

Water is een eerste levensbehoefte van mens, dier en plant. Het waterschap is verantwoordelijk voor veilig, voldoende en schoon water. Al in het jaar 1255 werd dit onderkend en het bestuur van het waterschap is daarmee het oudste democratische bestuur van Nederland. De afgelopen jaren heeft iedereen kunnen zien wat de impact is van te veel of te weinig water in de gemeente Horst aan de Maas. Daarom moeten we ons dus aanpassen.

Subsidies om regenwater af te koppelen zijn nuttig, maar niet afdoende. Daarom zullen we ook de dijken moeten aanpassen, zodat deze beter bestand zijn tegen meer water. De gemeente Horst aan de Maas doet daarom ook actief mee in het toekomstig project rondom Vierwaarden. Ook de huidige beken moeten worden aangepast omdat ze nu niet ingericht zijn op korte hevige regenbuien en lange periodes van droogte. Ook blijken onze rioolwaterzuiveringsinstallaties de komende jaren hard toe aan vervanging of renovatie.

Kortom: ons waterschap moet scherpe financiële keuzes gaan maken omdat het budget niet oneindig is. Daarom ook geen populaire uitspraken zoals een verlaging van de waterschapsbelasting, maar gewoon op een financieel verantwoorde manier doen wat nodig is. Allemaal in het belang van inwoners en ondernemers in Horst aan de Maas want elke druppel water telt.

Jeroen Achten, VVD Horst aan de Maas