De provincie is er voor u

9 mrt 2023, 10:00 Politiek
Afbeelding

Vanuit de Provinciale Staten wordt er veel bepaald over wat van invloed is op de leefbaarheid in Limburg en dus ook in Horst aan de Maas. Er is bijvoorbeeld provinciaal budget beschikbaar om gemeenten te stimuleren om met woonprojecten aan de slag te gaan. De gemeente neemt het initiatief voor woningbouwprojecten en de provincie jaagt aan waar dat nodig is.   

Daarnaast gaat de provincie ook over Openbaar Vervoer, waarvan de Maaslijn een actueel voorbeeld is. Deze spoorverbinding moet geoptimaliseerd worden, ook in het belang van de bereikbaarheid van de kernen in Horst aan de Maas. Samen met het Rijk moet Limburg zich de komende jaren inzetten om te investeren in deze spoorlijn tussen Venlo en Nijmegen.  

En de provincie is volop bezig met de energietransitie. Daarbij gaat het om het opwekken van energie en vooropgesteld, dit mag niet ten koste gaan van goede landbouwgrond. Laten we eerst de grote hoeveelheid aan beschikbare daken gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Verder gaan we inzetten op initiatieven om groen gas op te wekken. Daarnaast is het belangrijk dat de provincie blijft stimuleren om minder energie te verbruiken. Een subsidieregeling voor het isoleren van huizen is voor veel mensen een stimulans om dit te doen.    

Dat zijn allemaal zaken waar de provincie over gaat. Het is daarbij belangrijk dat we met respect voor elkaar op een eerlijke manier blijven werken in het belang van de inwoners van Limburg en dus ook voor u als inwoner van Horst aan de Maas.  

 Rudy Tegels, CDA Horst aan de Maas