Leefbaarheid kent geen blauwdruk

do 9 mrt., 10:00 Politiek
Afbeelding

Leefbaarheid. Ik denk één van de meest voorkomende woorden in politieke debatten en verkiezingsprogramma’s. Dorpen en wijken dienen leefbaar te zijn, maar wat is leefbaarheid? Leefbaarheid is de aantrekkelijkheid om te willen en kunnen wonen in een dorp of wijk. Deze aantrekkelijkheid wordt in de basis bepaald door ‘de mensen’. Mensen die elkaar vinden in de manier hoe zij naar het leven kijken en kwaliteit van leven hopen te hebben. Voor de één is een school cruciaal, voor de ander een gemeenschapshuis, een sportvoorziening of kansen om te kunnen (blijven) wonen. We vergeten te vaak dat dergelijke voorzieningen met elkaar in verbinding staan.

Vorige week zijn wij met de PvdA-fractie in Griendtsveen op bezoek geweest bij de initiatiefnemers voor het behoud van de school. Daar waar kwaliteit van het onderwijs een logisch onderwerp van gesprek is, is ons daar eens te meer duidelijk geworden wat de functie van een voorziening als een school is. Juist voor een kleine kern als Griendtsveen. Ook hier gaat het over de verbinding tussen school, gemeenschapshuis en woningbouw. Wat Griendtsveen echter onderscheidt, zijn de mensen. Mensen die nog niet eens allemaal geboren en getogen zijn in Griendtsveen. Mensen die elkaar vinden in sociale waardes en inhoud geven aan ‘noaberschap’.

Leefbaarheid kent geen blauwdruk en is niet te vangen in regels en rekennormen. Leefbaarheid wordt bepaald door de mensen en dit vraagt maatwerk als het gaat om onder andere voorzieningen. We dienen als overheid dan ook continue in gesprek te blijven met onze inwoners. Laten we leren van de burgerkracht in Griendtsveen.

Ron van den Bekerom, PvdA Horst aan de Maas