In het belang van… Water Natuurlijk

9 mrt 2023, 10:00 Politiek
Afbeelding

Lange periodes van droogte en de verwoestende kracht van hoogwater: we zijn de laatste jaren allemaal getuige geweest van de gevolgen van klimaatverandering.

De droogteproblemen in rivier de Po in Italië laten zien dat actie nodig is. Ook in Limburg moeten er echt keuzes worden gemaakt om aan de slag te kunnen voor de komende generaties, we krijgen namelijk nóg meer last van droogte in de toekomst. Dit zie je terug in de Peel, waar het nog steeds droog is. Het is daarom belangrijker dan ooit dat we nog meer water gaan vasthouden.

Hierin kan de natuur ons een handje helpen. Het houdt regendruppels langer vast en vertraagt het water. Daardoor hebben we minder last van overstromingen en droogte.

Ook de kwaliteit van water is een belangrijk punt van aandacht. Nu voldoet het Nederlandse oppervlaktewater nog steeds niet aan Europese richtlijnen. Hier zit enige urgentie achter, want in 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), maar volgens deskundigen voldoen de wateren daar nog lang niet aan. Om de waterkwaliteit te kunnen verbeteren is het belangrijk dat we hierin de samenwerking opzoeken met agrariërs, om een goede balans te vinden tussen hen en de natuur.

Om projecten tot een goed einde te brengen, is het ook belangrijk dat het waterschap uit een divers gezelschap bestaat en keuzes durft te maken. Diversiteit waaraan het tot aan deze verkiezingen ontbrak. 

Luuk Haegens, D66-GroenLinks Horst aan de Maas