Meer ruimte voor extra pensioenopbouw

do 22 feb, 11:43 Bedrijf
Afbeelding

Met de invoering van de nieuwe pensioenwet is ook de mogelijkheid om – fiscaal vriendelijk – extra oudedagsvoorzieningen op te bouwen aanmerkelijk verruimt. Hoewel deze optie voor iedereen met een pensioengat openstaat zijn het toch vooral ondernemers die hier gebruik van maken. Zij bouwen immers verder helemaal geen pensioen op.

Het fiscaal vriendelijk opbouwen van oudedagsvoorzieningen is aan een maximum gebonden, de zogenaamde jaarruimte. Nu was deze jaarruimte de afgelopen jaren nogal beperkt, zeker in vergelijking tot de premies die betaald worden voor een werknemerspensioen. In het kader van de nieuwe pensioenwet is de jaarruimte flink vergroot. Ondernemerspensioen wordt daarmee eindelijk min of meer gelijkgetrokken met werknemerspensioen.

Veel ondernemer hebben blijkbaar daadwerkelijk extra pensioengeld op zij gelegd en dat is ook wel te begrijpen. Er is een flink voordeel te behalen. Voor pensioenen geldt namelijk de zogenaamde omkeerregel. De belastingheffing wordt uitgesteld tot het moment dat het pensioen tot uitkering komt. Ofwel de premie hoort nu niet tot het belastbaar inkomen, maar de toekomstige uitkering wel.

Met een extra pensioenstorting kan dus nu het belastbaar inkomen worden gedrukt en een forse belastingbesparing worden behaald. Weliswaar betaal je alsnog belasting als het pensioen tot uitkering komt, maar meestal is het inkomen dan lager en de belastingtarieven voor gepensioneerden zijn ook lager. Een bijkomend voordeel is dat de pensioenpot ook nog eens vrijgesteld is van de belasting op vermogensinkomsten (box 3).

Wat levert het nu op? In de simpelste vorm is een extra pensioen een geblokkeerde spaarrekening, waar je een storting op doet en die je vanaf je pensioenleeftijd kunt weer opnemen. Als je dit vergelijkt met een gewone spaarrekening met een gelijke rente, is het fiscaal vriendelijke pensioenpotje, bijvoorbeeld in 15 jaar opgebouwd, vanaf pensioenleeftijd ongeveer dubbel zo groot als de “gewone” spaarpot. Geen wonder dat veel ondernemers hier gebruik van maken.

Er is natuurlijk wel een “maar”. Het geld dat op de geblokkeerde rekening staat kun je in principe alleen gebruiken voor een pensioen vanaf AOW-leeftijd. Als potje om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken is het niet geschikt. Ook tussentijds opnemen is niet mogelijk. Om gebruik te kunnen maken van het fiscaal voordeel lever je dus in op flexibiliteit.

Mathieu Hooijmaijers, Innovista