Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

do 9 nov., 10:42 Bedrijf
Afbeelding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt steeds vaker gekozen voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vso). Een vso kent een aantal voordelen. Zo kunnen partijen in een vso onderling afspraken maken over de voorwaarden van de beëindiging. Bij een vso is echter wel een aantal gezichtspunten van belang.

Bij het sluiten van een vso wordt overeenstemming bereikt over beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De inhoud van en de formuleringen in een vso zijn echter wel van groot belang. Voor het UWV moet bijvoorbeeld uit de vso blijken dat het initiatief tot ontslag bij werkgever ligt en tevens dat aan het ontslag geen dringende reden (denk bijvoorbeeld aan diefstal) ten grondslag ligt.

Blijkt dat niet uit de vso, dan kan het UWV een uitkering weigeren. Het UWV kijkt echter ook naar andere factoren; bijvoorbeeld of een werknemer wel of geen beëindigingsvergoeding ontvangt.

Ben je als werknemer minder dan 104 weken ziek en krijg je een vso aangeboden? Dan is het sowieso niet verstandig om de vso te tekenen. In Nederland geldt namelijk een opzegverbod bij ziekte. Indien je als werknemer meewerkt aan ontslag terwijl je ziek bent, dan ben je voor het UWV verwijtbaar werkloos en bestaat ook dan de kans dat je geen uitkering krijgt.

Aan de andere kant is het voor werkgevers van belang om een zo compleet mogelijk dossier van werknemers op te bouwen. In het algemeen geldt immers: hoe vollediger het dossier van een werknemer, hoe sterker je als werkgever staat in eventuele onderhandelingen over de voorwaarden van het ontslag van die werknemer. Daarnaast moet een werkgever een werknemer bijvoorbeeld verplicht wijzen op het recht om de vso binnen veertien dagen na ondertekening te ontbinden. Doe je dat als werkgever niet, dan wordt deze termijn verlengd en zit je dus langer in onzekerheid.

Wil je als werkgever een werknemer een vso aanbieden of heb je als werknemer een vso ontvangen, dan is het aan te raden om deze juridisch te laten toetsen. De kosten die je daar als werknemer voor moet maken, worden vaak door je werkgever vergoed. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Jasper Verhagen, Van der Putt Advocaten