De Fruity Survival Run

30 mrt 2023, 09:23 Bedrijf
Afbeelding

Op 2 april vindt op Aardbeienland in Horst de Fruity Survival Run plaats. Een mooie combi met de “Kom in de kas’ waarbij de tuinbouw, en zacht fruit in het bijzonder, voor het voetlicht wordt gezet.

Middenin de Corona-crisis werd het idee geboren om kinderen beweging te bieden in een gezonde omgeving wat leidde tot de organisatie van de Fruity Obstacle Run op Aardbeienland en de Wevert. Geen nieuw idee want in 2013 organiseerde Vera de modderrun ‘Vera’s Vettige Vijf’ om fondsen te werven voor haar Oma die aan Alzheimer leed. Na vijf jaar was het welletjes en werd op het hoogtepunt gestopt. De eerste keer waren er 100 deelnemers, de laatste keer 1.000!

Een gezonde leefstijl.

Najaar 2021 werd op een infoavond door de Gemeente Horst het IJslands Preventiemodel gepresenteerd aan sportverenigingen met als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de jeugd. Jan Janssen kwartiermaker van Berry Briljant; “Waarom de kennis in IJsland gaan halen als we met Aardbeienland een parel hebben waar we sport en gezondheid met elkaar kunnen verbinden op ‘Het gezondste Kinderland van de Wereld’, dat kunnen we hier in Horst ook zelf!” En aldus werd een alliantie gesmeed met Aardbeienland, Kerngezond, Joutou, FitWorkz en Berry Briljant om de Fruity Survival Run nieuw leven in te blazen. Met de realisatie van het Sportzorgcentrum ‘Shinzo’ en de realisatie van een heuse Survival baan op Aardbeienland werd sport en zorg toegevoegd aan het themapark waardoor deze een educatieve lading krijgt; de combi van gezond eten (fruit) en bewegen!

Fruity Survival Run

Op zondag 2 april vindt de allereerste Fruity Survival Run plaats op Aardbeienland met de aldaar gecreëerde faciliteiten. Studenten van het CIOS (Sport) en de HAS Green Academy (Lifestyle en Gezonde voeding) nemen de organisatie van deze eerste ‘testversie’ ter hand. Met als doel er een “repeteerbaar en renderend’ evenement van te maken, passend in de gedachte van een gezonde leefstijl door gezonde voeding en beweging.

Ook nu hebben zich meer dan 100 kinderen uit Horst en omgeving in de leeftijdscategorie t/m groep 8 aangemeld om de uitdagingen op Aardbeienland te trotseren. De helden van de stichting Joutou, mensen met een begeleidingsbehoefte, hebben de afgelopen dagen de route in gereedheid gebracht. Dat alleen al maakt dit event uniek waarbij de samenwerking opgezocht wordt met Funpop en het regionale bedrijfsleven. Zij zijn uitgenodigd op een lunchbijeenkomst op zaterdag om de baan te openen en waarbij ook nog een uniek Blauwe Bessen Bier gedoopt zal worden.