VVD Horst aan de Maas pleit voor toegankelijke gemeentelijke accommodaties

vr 29 mrt, 15:20 Algemeen
Afbeelding

In een recente column uitte Yvonne Douven, fractievoorzitter van de VVD Horst aan de Maas, haar bezorgdheid over de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties voor mensen met een lichamelijke beperking. Na gesprekken met inwoners die afhankelijk zijn van rolstoelen, rollators, scootmobielen of blindengeleidestokken, werd duidelijk dat er nog veel obstakels zijn die hun deelname aan de maatschappij belemmeren. Nu komt de VVD met een motie, die zij indient tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 april, waarin opgeroepen wordt concrete acties te ondernemen. Met deze motie wil de VVD ervoor zorgen dat alle inwoners, ongeacht hun fysieke beperkingen, gelijke toegang hebben tot openbare voorzieningen. 

Naar aanleiding van gesprekken met burgers met lichamelijke beperkingen en een constructieve dialoog met de Burger Adviesraad (BAR), heeft de VVD-fractie een motie opgesteld om de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties te verbeteren. De partij is van plan deze motie tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 april in te dienen. De VVD benadrukt het belang van dit onderwerp door te wijzen op de ervaringen van inwoners die dagelijks hinder ondervinden van ontoegankelijke voorzieningen. Van ontoegankelijke ingangen tot te smalle liften en het ontbreken van rolstoelvriendelijke toiletten, de obstakels zijn talrijk en divers.

De constateringen in de motie benadrukken de noodzaak om actie te ondernemen. De VVD deelt de zorgen van de BAR en roept op tot dringende aandacht voor dit thema. De BAR staat klaar om bij te dragen aan oplossingen en het College van B&W wordt gevraagd om in overleg te gaan met deze adviesraad. Bovendien wordt een schouw aangekondigd om de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties te beoordelen, waarbij ook de input van de BAR zal worden meegenomen.

De motie bevat verschillende overwegingen die de urgentie van het verbeteren van toegankelijkheid benadrukken. Het programma ‘vitaal meedoen in alle dorpen’ krijgt hierbij speciale aandacht. De VVD roept het college op om zodra de resultaten van de schouw bekend zijn, in overleg te gaan met de BAR om noodzakelijke aanpassingen te identificeren en een kostenraming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Daarnaast wordt aangedrongen op het opstellen van een standaard norm, bijvoorbeeld via het ITS-keurmerk, voor nieuwe bouwprojecten en renovaties om ervoor te zorgen dat toekomstige gemeentelijke accommodaties automatisch aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

De VVD Horst aan de Maas benadrukt dat deze motie niet alleen een kwestie is van fysieke toegankelijkheid, maar ook van sociale inclusie en gelijke kansen voor alle inwoners. De partij verwacht brede steun voor hun initiatief en kijkt uit naar concrete acties die de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties in Horst aan de Maas zullen verbeteren.