SP stelt voor dat gemeenteraad zelf onderzoek begint naar Californië-affaire

wo 21 feb, 15:30 Algemeen
Afbeelding

SP Horst aan de Maas, zelf niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd, heeft de Horster fracties middels een brief opgeroepen om een enquête te houden over de inmiddels geruchtmakende Californië-affaire. Daarmee zou de gemeenteraad het heft in eigen hand kunnen nemen, nu blijkt dat de aandeelhouders van Californië BV - waaronder Horst aan de Maas - het eindrapport over de omstreden gronddeal niet krijgt van onderzoeker en advocaat Frans Stibbe.

Eind januari richtte de voltallige gemeenteraad van Horst aan de Maas zich middels een brief tot het Openbaar Ministerie (OM), met als doel om aan te dringen op een strafrechtelijk onderzoek naar de verkoop van gronden van Californië BV aan de eigen directeur Lodewijk Burghout. Daarbij zou de toenmalig directeur een voordeel van miljoenen hebben gehad. SP is van mening dat de bewuste brief richting OM niet doeltreffend genoeg is. “Er bestaat een – zeker vanuit bestuurlijk oogpunt – logischer weg naar die waarheidsvinding. De gemeenteraad heeft namelijk de mogelijkheid om zélf het gewenste onderzoek te verrichten. Dat kan via een door de raad uitgevoerde ‘enquête’”, schrijven ze.

Waarheid boven tafel

De gehekelde gronddeal werd op aandringen van het provinciebestuur en de drie aandeelhoudende gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Venlo, op verzoek van Californië BV uitgevoerd door advocaat Frans Stibbe. Het eindrapport dat zijn onderzoek opleverde, wordt niet gedeeld met de aandeelhouders, maar enkel met de opdrachtgever - in dit geval Californië BV. “Stibbe heeft bij het aanvaarden van de opdracht er bij uitgehouden dat diens eindrapport niet aan de overheden wordt doorgegeven.

Resultaat: de gemeenten en de provincie weten nog steeds niet van de hoed en de rand”, schrijft SP Horst aan de Maas.

Ze moedigen de gemeenteraad mede daarom aan om een andere weg te bewandelen, zodat zij alsnog de waarheid boven tafel kunnen krijgen.

Parlementaire enquête

Het recht van enquête is het recht van een vertegenwoordigend orgaan - waaronder óók gemeenteraden - om in een bepaalde zaak een onderzoek in te stellen. De zogeheten parlementaire enquête zorgt ervoor dat er een onderzoek wordt ingesteld en wordt uitgevoerd door een enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden, Statenleden of raadsleden. Iedereen in Nederland is op basis van de wet verplicht om medewerking te verlenen aan een parlementaire enquête. “Enquêtecommissies kunnen getuigen oproepen en onder ede horen. Weigerachtige getuigen kunnen door de rechter worden gedwongen medewerking te verlenen, bijvoorbeeld met een dwangsom of medebrenging door de politie. Meineed en blijvende weigerachtigheid zijn strafbaar”, verduidelijkt de SP.

Wenselijke actie

Mocht de gemeenteraad van Horst aan de Maas besluiten om inderdaad een enquêteonderzoek te starten, dan dient er een meerderheidsbesluit genomen te worden een moet er een onderzoeksopdracht vastgesteld worden. Volgens de SP is dat in ieder geval wenselijk. “Wij roepen de gemeenteraad van Horst aan de Maas op om via de hiervoor aangehaalde enquêtecommissie onderzoek te doen naar de ‘Californiëdeal’, ten einde rondom deze kwestie de waarheid vast te stellen en vast te stellen hoe het mogelijk is dat de deal tot stand is gekomen.”